Liittotoimijat|Työhuone

Ottelusääntöjen muutos

26.8.2005

Suomen Taekwondoliiton ottelusääntöjen tulkintoja on muutettu. Muutoksella on saatettu voimaan WTF:n kilpailusääntöjen MM-kilpailuissa voimaan tulleet säännökset koskien otteluaikaa ja sudden death -ratkaisua.

Nyt voimaan tulleella sääntömuutoksella liiton ottelusäännöt on saatettu vastaamaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Myös miesten enimmäisotteluaika on nyt 3*2 minuuttia aikaisemman 3*3 minuutin sijaan.

Lisäksi voimaan tuli kaikissa kilpailuissa käytettäväksi ns. kerrasta poikki -ratkaisu (sudden death). Säännön mukaan jos ottelun kokonaispisteet ovat ottelun päättyessä tasan, kun saavutetut suorituspisteet ja mahdollisesti saadut rangaistukset on laskettu etumerkkeineen yhteen, otellaan yhden minuutin tauon jälkeen ylimääräinen  erä. Ottelun voittaa se, joka ensimmäisenä saa suorituspisteen ja ottelu päätetään heti kun piste on annettu. 

Mikäli ottelu ylimääräisen erän jälkeen on edelleen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja ylimääräisessä erässä esitetyn etevämmyyden perusteella eikä koko ottelun aikaisen etevämmyyden perusteella kuten aikaisemmin.

Sääntömuutoksia on noudatettava tästä päivästä lukien kaikissa liiton promotoimissa kilpailuissa.

Ne WTF:n sääntömuutokset, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan toukokuussa 2006, implementoidaan liiton sääntöihin vuoden 2006 alussa. Viimeaikaisten muutosten laajuuden vuoksi on todennäköistä, että liiton koko sääntökirja kirjoitetaan samalla uusiksi.Lisätietoja: https://secure3.optinet.fi/mp/db/file_library/x/IMG/11759/file/Kilpailusaantojentulkinnat260805%5fkorj.pdf