Liittotoimijat|Työhuone

Liikuntajärjestöjen valtion tuet 2006

19.1.2006

Opetusministeriö on myöntänyt Suomen Taekwondoliitolle toimintatukea 70 000 €

Opetusministeriön tiedote tiedoksi SLU:n jäsenjärjestöille

 OPM-tiedote:  19.1.2006 / pe

 LIIKUNTAJÄRJESTÖN AVUSTUKSET KASVAVAT

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa yhteensä 2 115 000 eurolla. Kulttuuriministeri Tanja Karpela jakoi vuotuiset avustukset 73 lajiliitolle, 14 erityisryhmien liikuntajärjestölle, neljälle koululais- ja opiskelijajärjestölle, sekä 20 muulle urheilun ja liikunnan parissa toimivalle yhteisölle, viidelle palvelujärjestölle ja 15 alueelliselle yhteisölle. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista tänä vuonna yhteensä 30 530 000 eurolla.

– Avustamisessa painopistettä on edelleen pyritty siirtämään järjestöjen hallintotoiminnan tukemisesta varsinaisen liikuntatoiminnan tukemiseen. Toiminnan yhteiskunnallista merkitystä on arvioitu järjestöiltä saaduilla tiedoilla niiden antidopingtoiminnasta, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistämisestä. Lisäksi on seurattu SLU:n Reilun Pelin eettisten periaatteiden toteutumista. Samoin merkittävä ympäristötyö, liikunnan avulla työllistäminen sekä muut yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat on pyritty ottamaan huomioon, kertoo liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti opetusministeriön liikuntayksiköstä.

– Lajiliitoista suurimmat valtionavustukset myönnettiin Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLille (1 522 500 €, kasvua 1,84 %), Suomen Palloliitolle (1 400 000 €, kasvua 4,29 %), Suomen Jääkiekkoliitolle (960 000 €, kasvua 5,49 %), Suomen Hiihtoliitolle (910 000 €, kasvua 5,2 %), Suomen Urheiluliitolle (852 000 €, kasvua 1,71 %) ja Suomen suunnistusliitolle (677 000 €, kasvua 6,61 %). Huippu-urheilujärjestöjen Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean korotukset perustuvat ylijohtaja Kalevi Kivistön työryhmän linjauksiin. Liikunnan lapsi- ja nuorisotoiminnasta kattavasti vastaavan Nuoren Suomen 200 000 € korotus on osoitettu säännölliseksi muodostuneen iltapäivätoiminnan ja laatuseurojen sisältötuotannosta aiheutuvan toiminnan kattamiseen, Haukilahti kertoo.

 – Lajiliittojen suurimmat korotukset kohdistuvat toiminnaltaan laaja-alaisimpiin järjestöihin, joiden valmennus-, koulutus- ja kilpailujärjestelmät ovat toimivia ja korkeatasoisia ja jotka toiminnassaan ottavat mahdollisimman hyvin huomioon erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tulokset. Korotuksen kohteena olevien järjestöjen terveysliikunnan ja huippu-urheilun tulokset ovat myös erinomaisella tasolla ja osalla järjestöistä on laajaa muuta toimintaa sekä yhteiskuntavastuuosuus hyvällä tasolla, hän jatkaa.

 – Erityisliikuntajärjestöjen valtionapujen korotuksilla halutaan vahvistaa jäsenkentän palvelukykyä ja luoda valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kesken lisääntyvästi toiminnallista tasa-arvoa. Merkittävimmät korotukset on suunnattu Suomen Invalidien Urheiluliitolle, Suomen Kehitysvammaisten Liikunnalle ja Urheilulle sekä Soveltava Liikunta Sovelille. Liikunnan aluejärjestöille osoitettu korotus liittyy alueiden lisääntyneeseen paikallistasolla tapahtuvaan terveysliikunnan kehittämistyöhön, lasten ja nuorten toiminnan aktivoimiseen sekä seuratoiminnan kehittämiseen, jotka ovat alueiden päätulosalueita.

 Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon järjestön toiminnan laatu ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys. Myös avustuksen tarpeeseen valtionavustuslain edellyttämällä tavalla on puututtu järjestöjen osalta, joiden ylijäämä usean vuoden ajalta on ollut huomattavan suuri.

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2006 osoitteessa: http://www.minedu.fi/opm/avustukset/myonnetyt2006/liikuntajarjestojen_valtionavustukset.html