Liittotoimijat|Työhuone

Budokwai Taekwondo hakee nuorisopäällikköä

2.2.2011 klo 10:00

Nuorisopäällikön toimi on päätoiminen. Työtehtäviin kuuluu seuran nuorisotoiminnan organisointi ja uusien toimintamallien kehittäminen, lajiharjoitusten ohjaaminen sekä seuran vapaaehtoisten ohjaajien tukena toimiminen. Pääpainopisteenä on uusien harrastajien ja vapaaehtoistoimijoiden määrän lisääminen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu seuran hallintoon liittyviä tehtäviä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää taekwondon ja seuratoiminnan tuntemusta, kokemusta nuorten ohjaamisesta sekä kiinnostusta valmennus- ja ohjaustoiminnan kehittämiseen.

Paikka täytetään 1.8.2011 alkaen edellyttäen, että seuralle myönnetään päätoimisen työntekijän palkkaamiseen palkkatukea.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla Budokwai Taekwondon puheenjohtajalle Inna Lindgrenille (innalindgren@gmail.com) 16.2.2011 mennessä. Lisätietoja samasta osoitteesta tai puhelimitse 040 510 6670.