Liittotoimijat|Työhuone

Taekwondo-lehden päätoimittajan avoin haku

24.1.2018

Suomen Taekwondoliitto ry etsii Taekwondo-lehdelle päätoimittajaa.

Taekwondo-lehti on neljästi vuodessa ilmestyvä Suomen Taekwondoliiton jäsenlehti, joka toimitetaan kaikille lajilisenssin lunastaneille. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisista liiton asioista sekä lajin tärkeistä tapahtumista ja henkilöistä. Taekwondo-lehti tarjoaa oman lajin analyyttistä urheilujournalismia, jota ei muualta saa.

 

Liiton hallituksen valitsema päätoimittaja sekä Taekwondoliiton toimiston henkilökunta muodostavat lehden toimituskunnan. Lisäksi lehdellä on useita vakituisesti kirjoittavia avustajia. Taittotyö hankitaan ostopalveluna.

 

Päätoimittajan tehtävänä on suunnitella ja kehittää lehteä ja sisältöjä yhteistyössä toimituskunnan kanssa ja hallita lehden kokoamisen prosessia. 

Hakijan eduksi katsotaan tehtävään soveltuva koulutus tai muulla tavalla osoitettu osaaminen.

Päätoimittajan tehtävä on oman toimen ohella suoritettava. Siitä maksetaan palkkio, jonka lisäksi korvataan tehtävän hoidosta aiheutuneet matkakustannukset liiton matkustusohjeen mukaisesti. Tehtävää ei ole sidottu tiettyyn paikkaan.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkiotoiveineen pyydetään toimittamaan keskiviikkoon 6.2.2018 mennessä sähköpostitse pääsihteeri Laura Ojaselle (office@taekwondo.fi). Kirjoita sähköpostin otsikoksi "Päätoimittaja" ja oma nimesi. Liitä hakemukseen ansioluettelo, josta ilmenevät tehtävän hoidon kannalta oleelliset tiedot, sekä erillisenä liitteenä näkemyksesi siitä, miten Taekwondo-lehteä pitäisi kehittää.

Lisätietoja antavat pääsihteeri Laura Ojanen p.0400 519 531, laura.ojanen@taekwondo.fi.