Liittotoimijat|Työhuone

Hakemukset vuoden 2019 liikesarjamaajoukkueeseen

26.11.2018

 

Vuoden 2019 maajoukkue EM ja Beach MM -kilpailuihin.

 

EM-kilpailut​ ​(​​ajankohdasta/paikasta​ ​ei​ ​vielä​ ​tietoa)

Päävalmentaja esittää joukkueen hallitukselle välittömästi valintakilpailuiden jälkeen keväällä 2019. Esitys perustuu valintakilpailuissa menestymiseen. Tarkempi valintapisteytys ja valintakilpailut julkaistaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

PM -kilpailut 19.1.2019 ovat ensimmäinen valintakilpailu. 

Beach​ ​MM​ ​(​​ajankohdasta/paikasta​ ​ei​ ​vielä​ ​tietoa)

Beach​ ​MM-​ ​kilpailuihin​ ​valitaan​ ​joukkue​ ​samojen​ ​kriteerien​ ​mukaan​ vuoden 2018 joukkue valittiin. Päävalmentaja​ ​esittää​ ​joukkueen​ ​hallitukselle​ ​valintakilpailujen​ ​jälkeen,​ ​kun​ ​ajankohta​ ​ja​ ​paikka​ ​selviävät.

Valintamenettely​ ​ja​ ​kriteerit

Päävalmentaja suorittaa joukkueen valinnan määriteltyjen kriteereiden perusteella ja esittää joukkueen kokoonpanon hallitukselle. Hallitus vahvistaa joukkueen kokoonpanon päävalmentajan esityksen​ ​perusteella.​ ​Tarvittaessa​ ​päävalmentaja​ ​jäävää​ ​itsensä​ ​päätöksenteosta.

Kaikkiin sarjoihin ei lähetetä edustajaa, mikäli valintakilpailuista ei ole riittäviä näyttöjä tai muut ehdot eivät täyty riittävällä tasolla. Muiksi ehdoiksi katsotaan muut näytöt viimeiseltä vuodelta, harjoittelun suunnitelmallisuus, harjoitusmäärät, harjoitussuunnitelmat, leiriaktiivisuus, harjoituspäiväkirjan pitäminen, urheilullinen elämäntapa, menestysodotukset​ ​sekä​ ​sitoutuminen​ ​joukkueen​ ​toimintaan.

Valinta perustuu ensisijaisesti valintakilpailuista kerättäviin valintapisteisiin ja vasta toissijaisesti muiden​ ​ehtojen​ ​täyttymiseen. 

! Ensimmäinen valintakilpailu on PM kilpailut Islannissa 19.1.2019 ! (jokainen varaa itse matkansa).

Tarkennetut valintakriteerit ja niihin liittyvät valintakilpailut vahvistetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Jokaisen maajoukkueeseen hakevan urheilijan tulee täyttää virallinen hakemuslomake Suomen Taekwondoliiton verkkosivuilla.

Hakemus menee automaattisesti päävalmentajalle sekä joukkueenjohtajalle.

Jokaisen liikesarjamaajoukkueeseen hakevan urheilijan on pyydettäessä toimitettava harjoituspäiväkirja sekä harjoitussuunnitelma päävalmentajan nähtäväksi.

Haun​ ​määräpäivä​ ​oli ​18.1.2019​.​ ​Myöhästyneitä​ ​lomakkeita​ ​ei​ ​ole​ ​velvollisuutta​ ​käsitellä

 

HAKEMUKSEEN TÄSTÄ LINKISTÄ