Liittotoimijat|Työhuone

Sinustako jäsen liikesarjavaliokuntaan?

17.5.2019

Suomen Taekwondoliitto perustaa muutaman vuoden tauon jälkeen liikesarjavaliokunnan uudestaan. Valiokunnan vastuista ja tehtävistä voit lukea tarkemmin alla. Uusi valiokunta tarvitsee tietenkin jäseniä, jotta sen toiminta saadaan käyntiin. Voisitko juuri sinä olla yksi heistä?

Tunnetko palavaa halua kehittää suomalaista liikesarjakilpailutoimintaa?
Haluaisitko tukea maajoukkuetta leirien ja kilpailumatkojen järjestelyissä?
Olisiko sinusta ylläpitämään ranking-tilastoja?
Voisitko toimia linkkinä harrastaja- ja ranking-kilpailijoiden välillä?
Onko jokin muu tapa, jolla haluaisit edistää liikesarjatoimintaa Suomessa?

Jos vastauksesi yhteen tai useampaan ylläolevista kysymyksistä on kyllä tai vahva ehkä, saatat olla hakemamme henkilö. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi toiminnanjohtajalle (office@taekwondo.fi) 16.6. mennessä, jotta liiton hallitus voi vahvistaa valiokunnan kokoonpanon niin, että se pääsee heti syksyn alussa suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa. Kerro hakemuksessasi ainakin seuraavat asiat:
- oma taekwondotaustasi
- millaista lisäarvoa toisit Suomen liikesarjatoiminnalle
- mikä rooli valiokunnassa kiinnostaa sinua erityisesti (puheenjohtaja, jäsen, jokin erityinen tehtävä jne.)

Toivomme hakijoita erilaisilla kokemustaustoilla ja joka puolelta Suomea.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Tatu Iivanainen 0400-519 531, office@taekwondo.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Liikesarjavaliokunnan rooli ja toiminnan keskeiset periaatteet      

                                   

Miksi?
Valiokunta on asiantuntijaelin, joka tarkkailee ja on mukana kehittämässä liikesarjatoimintaa harrastajatasolta huippu-urheiluun saakka.
Valiokunta antaa lausuntoja kaikissa liikesarjatoimintaan liittyvissä asioissa pois lukien tuomaritoiminta, josta jatkossakin vastaa liikesarjatuomarivaliokunta.
Liikesarjoihin liittyvän osaamisen lisääminen seuroissa, toisen virallisen kilpailumuodon aseman vahvistaminen Suomessa sekä sillan rakentaminen harrastajien ja kilpailijoiden välisen kuilun yli, tavoitteena harrastajien kiinnostuksen lisääminen kilpailutoimintaa kohtaan. Valiokunta antaa ohjeistuksia, neuvoja ja näkemyksiä esimerkiksi valintakriteereihin ja muihin maajoukkuetta koskeviin asioihin liittyen sekä tukee liikesarjamaajoukkueen johtoa ja on mukana jakamassa vastuuta.
Valiokunta tiedottaa kalenteriasiat SUEK:lle ja luo urheilijan polun liikesarjoissa kilpailemisen viitekehyksessä.
Vastuut
  • Liikesarjatoiminnan (maajoukkuetoiminta, leirit, pl. tuomaritoiminta) budjetti ja esittäminen hallitukselle vahvistettavaksi
  • Valintakriteerit maajoukkueeseen (päävalmentajan ehdotuksen pohjalta) ja esittäminen hallitukselle hyväksyttäväksi
  • Maajoukkueen johtohenkilöiden (valmentaja, jojo) esittäminen hallitukselle vahvistettavaksi
  • Laatii ja valmistelee tarvittavat sopimukset yhdessä liiton työntekijän kanssa ja esittää ne hallituksen vahvistettavaksi
  • Kotimaan kilpailujen koordinointi
  • Avoimien leirien koordinointi
Henkilöt?
Valiokuntaan valitaan henkilöitä, joilla on vahva kokemus ja osaaminen liikesarjatoiminnasta. Kokemuspohja pyritään pitämään laajana siten, että edustajia olisi niin seuravalmentajista, urheilijoista kuin tuomareistakin.