Liittotoimijat|Työhuone

Kyselytutkimus taekwondoharrastajien tavoitteista

10.6.2019

 

Kyselytutkimus suomalaisten taekwondoharrastajien tavoitteista ja vyökokeisiin liittyvistä kokemuksista

 

Teemme Herttoniemen taekwondoseuran ja Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan yhteistyönä tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten taekwondoharrastajien harjoittelutavoitteita ja vyökokeisiin liittyviä kokemuksia. Lisäksi selvitämme harrastajien toiveita ohjauskäytänteistä, jotka valmistavat mustan vyön kokeen suorittamiseen. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ylemmät vyöt eli 3 kup tai korkeampi. Tutkimuksen tarkoituksena on taekwondon ohjaus- ja valmennuskäytänteiden kehittäminen vastaamaan vieläkin paremmin harrastajien tarpeita.

Tutkimus toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetetään kaikkiin Suomen WT-taekwondoseuroihin. Kysely sisältää taustakysymyksiä, kysymyssarjoja, joihin vastataan valitsemalla omiin ajatuksiin parhaiten sopiva vaihtoehto asteikolla 1-7, sekä muutamia avoimia kysymyksiä, joihin voi vastata kirjoittamalla omia ajatuksiaan. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia ja se kannattaa tehdä tietokoneella tai muulla laitteella, jonka näyttö on kännykkää isompi.

Kysely löytyy osoitteesta https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23315

Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä siinä kysytä seuran nimeä. Tuloksista ei julkaista mitään sellaista, mistä voitaisiin tunnistaa yksittäisiä vastaajia, vaan kaikkia vastauksia käsitellään yleisellä tasolla ja vertailemalla isompia harrastajaryhmiä keskenään (esimerkiksi onko mustan vyön jo suorittaneiden ja siitä vasta haaveilevien harrastajien vastauksissa eroja).

Kyselyn tuloksia käytetään taekwondoseurojen toiminnan kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen taekwondon harrastamisesta Suomessa. Kyselyn harrastajilleen välittäneet seurat saavat koosteen keskeisistä tuloksista ohjauskäytänteiden edelleen kehittämistä varten.

Tutkimuksen toteuttavat Mari-Pauliina Vainikainen ja Inkwon Hwang. Mari-Pauliina Vainikainen työskentelee Tampereen yliopistossa kasvatustieteiden apulaisprofessorina ja suorittaa ensimmäisen danin mustan vyön kesäkuussa Herttoniemen taekwondoseurassa. Inkwon Hwang toimii tutkimuksessa asiasisällön ohjaavana henkilönä ja tuo oman kokemuksensa asiaan liittyen.

Suomessa taekwondon harrastamista on tutkittu erittäin vähän, ja siksi toivomme, että mahdollisimman moni harrastaja ehtisi vastata kyselyyn. Jokaisen vastaus on meille erittäin arvokas ja kiitämme siitä jo etukäteen!

Lisäksi aineistosta julkaistaan tieteellisiä tutkimusartikkeleita, jotka tulevat myös seurojen käyttöön.

Vastausaikaa on 31.8.2019 asti.

Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Mari-Pauliina Vainikainen (mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi)

Inkwon Hwang (inkwon.hwang@gmail.com)

Linkki kyselyyn: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23315