Liittotoimijat|Työhuone

Ottelun arvokilpailujoukkueiden valintakriteerit 1.9.2019 alkaen

26.8.2019

Ottelun arvokilpailujoukkueiden valintakriteerien muutosprosessi

 

Taekwondoliiton hallitus kutsui yhdeksän ottelutoiminnan asiantuntijaa työryhmään, jonka tehtäväksi annettiin arvioida arvokilpailujen valintakriteerit ja tarvittaessa tehdä muutosesitys.

Työryhmään kutsutut henkilöt: Roosa Närhi (pj), Eero Viinikainen, Jarkko Mäkinen, Erik Pohjonen, Iiro Suorela Sampo Pajulampi, Lauri Laitinen, Mika Tarhanen ja Simo Siltanen. Kaikki kutsutut Mika Tarhasta lukuun ottamatta lupautuivat mukaan.

 

Työryhmä kokoontui kesän aikana kahdesti 3-4 tunnin palavereihin ja kävi lisäksi aktiivista keskustelua sähköpostien välityksellä. Työryhmä päätyi selkeällä enemmistöpäätöksellä siihen, että kriteeriä tulee päivittää. Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

 

·         Ikäluokkakohtaiset vaatimukset

·         Jatkuvan sitoutumisen korostaminen (ottelumäärät, otteluvoitot, maajoukkuetoiminta) yksittäisen onnistumisen sijaan

·         Objektiivisen minimikriteerin ja subjektiivisen harkinnan yhdistäminen maajoukkuekelpoisuuden (minimikriteeri) määrittämisessä

·         Urheilijoiden keskinäisen paremmuuden (valintakriteeri) ratkaisemisen yksinkertaistaminen

 

Jokaisessa ikäluokassa on kyse tärkeästä urheilijapolun vaiheesta. Aikaisempien ikäluokkien urheilun tavoitteena on mahdollistaa kansainvälisen tason menestys aikuisvaiheessa.
Valintakriteerit ohjaavat urheilijoiden ja heidän valmentajiensa toimintaa, joten kriteerien on huomioitava nämä vaiheet huolellisesti.

 

Maajoukkuetoiminnan tavoitteet U15-ikäluokassa

·         Rakentaa monipuolinen perusta, joka mahdollistaa myöhemmän kehityksen

·         Synnyttää ilo, innostus ja intohimo taekwondourheiluun

·         Mahdollistaa arvokilpailukokemus mahdollisimman monelle turvallisuus huomioiden

·         Toteuttaa leirit ja valita kilpailut niin, että ne nostavat lapsen motivaatiota

 

Maajoukkuetoiminnan tavoitteet U18-ikäluokassa

·         Lähettää arvokilpailujoukkue, jolle kilpailusta on hyötyä tulevaisuuden kannalta

·         Opettaa kantamaan vastuuta omasta urheilusta

·         Opettaa asettamaan tavoitteita ja arvioimaan niiden toteutumista

·         Vahvistaa urheilijaidentiteettiä ja joukkuehenkeä (drop outin ehkäisy)

 

Maajoukkuetoiminnan tavoitteet U21-ikäluokassa

·         Lähettää mahdollisimman tasokas joukkue, joka kuitenkin hakee vielä kokemusta

·         Tehostaa arkiharjoittelua

·         Lisätä kansainvälisen kilpailukokemuksen määrää

·         Kasvattaa kohti ammattimaista kilpaurheilua

 

Maajoukkuetoiminnan tavoitteet aikuisten ikäluokassa

·         Lähettää arvokilpailuihin menestyskykyinen joukkue

·         Valmennusjärjestelmän kansainvälinen kilpailukyky

·         Ammattimaisen urheilu-uran kokonaisvaltainen tukeminen

 

Uudet valintakriteerit ovat voimassa siirtymäjaksolla 1.9.-31.12.2019 ja täysimääräisesti 1.1.2020 alkaen. Siirtymäjaksolla minimikriteerin voi täyttää sekä vuoden 2019 alussa käytössä olleiden että 1.9.2019 alkaen voimassa olevien kriteerien mukaisesti. Valintamenettely syksyn arvokilpailuihin tehdään 1.9. alkaen voimassa olevan kriteerin mukaan, paitsi U15- ja U18-ikäluokkien EM-kilpailuihin niiden painoluokkien osalta, joihin on jo valittu edustajat.

 

Valintakriteerit on kuvattu erillisessä tiedostossa. Valintakriteereitä koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan.

 

Työryhmän puolesta,

 

Roosa Närhi
roosnarh@gmail.com
044-2004733