Liittotoimijat|Työhuone

Olympiakarsintakriteeri Tokion 2020 olympialaisia varten

23.9.2019

Euroopan maanosakarsintaturnaus käydään 24.-25.4.2020. Se on suomalaisottelijoiden ainoa mahdollisuus saavuttaa olympiapaikkoja Tokion olympialaisiin. Tavoite on lähettää neljä urheilijaa (2 naista, 2 miestä) karsintaturnaukseen.

Suomalaisottelijat voivat kerryttää Olympiarankingin pisteitä 1.12.2019 asti.

Minimikriteeri on sama kuin aikuisten maajoukkueen minimikriteeri.

Urheilijoiden valinta tapahtuu kahden valintakriteerin kautta. Ensisijainen kriteeri on virallinen Olympiaranking, jota käytetään TOP50-sijoitukseen yltävien urheilijoiden valinnassa. Kriteeriä nro 2 sovelletaan vain niiltä osin kuin kriteeri nro 1 ei johda täyden joukkueen valitsemiseen.

 

 

Kriteeri nro 1: Olympiarankingin TOP50 sijoitus
Valitaan suoraan niiden painoluokkien, joissa suomalaiset ovat TOP50 sijoilla olympiarankingissa, korkeimmalla rankingsijalla olevat urheilijat. Jos urheilijoita on TOP 50 sijoilla useammassa kuin kahdessa sallitussa painoluokassa per sukupuoli, niin valitaan ne kaksi painoluokkaa, joissa suomalaisurheilija on korkeimmalla sijalla.

Kriteeri nro 2: Olympiarankingin pistemäärien vertailu
Verrataan suomalaisurheilijoiden eri olympiapainoluokissa annettuun päivämäärään (1.12.2019) mennessä kerryttämiä pisteitä. Ne olympiapainoluokat, joissa suomalaisurheilijoilla on korkeimmat pistemäärät, valitaan ja kunkin painoluokan edustajaksi nimetään urheilija, jolla on korkein pistemäärä valitussa painoluokassa.
Kuitenkin tilanteessa, jossa välisarjassa (muut kuin olympiapainoluokat) urheilevalla on World Rankingin mukaan enemmän rankingpisteitä kuin olympiasarjassa urheilevalla, välisarjan urheilijalla on oikeus vaatia keskinäistä karsintaa. Karsinnan voittaja (kaksi voittoa kolmesta ottelusta) valitaan kyseessä olevaan olympiapainoluokkaan. Jos vastaavassa tilanteessa olevia urheilijoita on kolme tai enemmän, niin karsitaan alimmasta pistemäärästä alkaen keskinäisillä karsintaotteluilla (kaksi voittoa kolmesta), kunnes voittaja on selvillä.

Tilanteessa, jossa välisarjan urheilijalla on World Rankingin mukaan vähintään kaksinkertainen määrä rankingpisteitä olympiapainoluokassa pisteitä keränneeseen urheilijaan nähden, välisarjan urheilija valitaan suoraan kyseessä olevaan olympiapainoluokkaan.

 

Karsintaottelut käydään joulukuussa 2019. Ottelijoiden on suoritettava virallinen punnitus päivää ennen karsintaottelua.

Kaikkien olympiakarsintajoukkueeseen pyrkivien urheilijoiden on lähetettävä arvokilpailuhakemus 5.12.2019 mennessä.

ENGLISH SUMMARY

A minimum criteria is same as normally for the senior national team. A selection criteria is the following:

 

The European Qualification Tournament will be on April 24-25, 2020. For the Finnish athletes, the deadline of collecting Olympic Ranking points is the 1st of December, 2019. The aim is to send a full team of four Finnish athletes (2 females, 2 males) to the Qualification Tournament. The Criteria 2) will apply only, if it is not possible to select the full 4-member team according to the Criteria 1).

 

Criteria number 1: Olympic Ranking  TOP50

A direct selection of the highest-ranked athletes in those weight categories in which the Finnish athletes are within the TOP50. If there are Finnish athletes within the TOP50 in more than two categories per gender, then the two categories with the highest ranked Finnish athletes will be selected.

 

Criteria number 2: Olympic Ranking points

Comparison of the Olympic Ranking points collected by the deadline of 1st of December, 2019. The weight category in which a Finnish athlete possesses the highest points will be selected and the athlete with the highest points will be selected as a representative of this weight category.

 

However, if a Non-Olympic weight category athlete has more World Ranking points (+/- one weight category included) than an Olympic category athlete, then the previous one can demand a preselection fight procedure against the latter one (two wins out of three fights). If there are several athletes in the same situation, then the athletes having lowest points fight first, and the winner continues, until the final winner is cleared.
If a Non-Olympic weight category athlete has at least two times more World Ranking points than an Olympic weight category athlete, then the previous one will be selected as a representative of this weight category.

 

Preselection fights will be organised in December 2019. The athletes must complete official weigh-in a day before the fights.