Liittotoimijat|Työhuone

Urheiluseurat työllistäjinä

23.2.2012

Urheiluseuroihin palkattiin viime vuonna yhteensä 1317 työtöntä. Viime vuonna urheiluseuroihin palkattiin korkeimmalla korotetulla palkkatuella 1 049 henki­löä, eli lähes 200 enemmän kuin edellisvuonna. Palkkatuen perusosalla palkattiin 268 henkilöä ja Työhallinnon muilla tuilla yhteensä 329 henkilöä. Luvuissa on selvää kasvua vuodesta 2010. Tiedot käyvät ilmi Työhön Kutsu -hankkeen vuoden 2011 hankeraportista.

Erityisesti oppisopimuslaisten määrässä on tapahtunut merkittävää kasvua: viime vuonna oppisopimuksella palkattiin 153, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2010.

Viime vuonna 543 eri liikuntajärjestöä toimi työnantajana palkkatuella palkatuille. Miesten ja naisten suhde pysyi lähestulkoon samana kuin 2010: korkeimmalla tuella palkatuista 63 prosenttia oli miehiä ja 37 prosenttia naisia. Palkattujen keski-ikä oli 45 vuotta. Keski­määräi­nen tukijakson pituus oli 174 päivää, eli 5,8 kk. Tämä on reilun kuukauden vähemmän kuin vuonna 2010.

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n Työhön Kutsu -hankkeen tavoitteena on palkata viiden vuoden (2008–2012) aikana korkeimmalla palkkatuella 4 650 henkilöä urheiluseuroihin. Neljän vuoden aikana palkattuja on ollut yhteensä 4 343.

Urheiluseuroille tarkoitettuja Seura työnantajana -koulutuksia järjestettiin eri puolilla maata yhteensä 23 ja niihin osallistui 306 henkilöä 234 seurasta. Tavoitteena ollut 200 koulutettua seuraa ylittyi 17 prosenttia. Hankepäälliköt antoivat apua ja opastusta vuoden aikana yhteensä 1 025 seuratoimijalle.

”Urheiluseurat ovat tehneet hyvää työtä työttömien palkkaamisessa”, valtiosihteeri Janne Metsämäki totesi vastaanottaessaan Työhön Kutsu -hankkeen vuoden 2011 raportin vastaavalta hankepäälliköltä Timo Pulkkiselta.

”Erityisen hyvänä pidän sitä, että oppisopimuskoulutukseen osallistuneiden määrä oli kolminkertaistunut edellisestä vuodesta”, Metsämäki jatkoi.

Lisätietoja:

Timo Pulkkinen, hankepäällikkö, Työhön Kutsu –hanke, 040-823 5353, timo.pulkkinen@tyohonkutsu.fi

 

www.tyohonkutsu.fi