Liittotoimijat|Työhuone

Tukea aikuisten liikuntatoimintaan

6.8.2013

Opetus- ja kultturiministeriö on julistanut haettavaksi aikuisten terveyttä edistävän liikunnan hanketuet:

Hakuaika päättyy 30.9.2013.

 

Päätavoitteet

  • Lisätä suomalaisen aikuisväestön liikkumista terveysliikuntasuositusten mukaiseksi, erityisesti ei lainkaan tai vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa
  • Edistää opiskelijaliikuntaa
  • Edistää työyhteisöliikuntaa
  • Edistää omatoimista/arkiliikuntaa

Muut tavoitteet

  • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
  • Ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä ja edistää terveyserojen kaventamista
  • Edistää kumppanuutta ja verkostoitumista painottamalla useiden eri toimijoiden yhteishankkeita
  •  Luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja
  • Edistää olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja uuden tiedon tuottamista osana käytännön kehittämistyötä (tukea ei myönnetä pelkkiin tutkimushankkeisiin)

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.