Liittotoimijat|Työhuone

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten haut 2015

4.8.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2015. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.

Haun tarkoituksena on toteuttaa Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 –linjausten tavoitteita sekä hallitusohjelman (2011) linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan ja harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä sekä Liikkuva koulu –ohjelman toteuttamisesta. Keskeisinä periaatteina on poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin voi hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja paikallisiin kuntien hankkeisiin aluehallintovirastojen (AVI) kautta. Paikallisiin järjestöjen ja yhteisöjen hankkeisiin myönnetään avustuksia Kunnossa kaiken ikää (KKI) –ohjelman, ja liikuntaseurojen toteuttamiin lasten ja nuorten hankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan kehittämistuen kautta.

 

Hakuohjeet ja lomakkeet

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/LiikunnallisenElamantavanValtakunnalliset?lang=fi

 

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/lasten_ja_nuorten_liikunnan_kehittamisavustukset.html?lang=fi

 

Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikalliset kehittämisavustukset
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Aikuisten_terveytta_edistavan_liikunnan_paikallisten_kehittamishankkeiden_avustukset.html?lang=fi

 

Huom! Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisten kehittämisavustusten haku korvaa aiempien vuosien lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveyttä edistävän liikunnan haut.


Hakuaika päättyy 30.09.2014

 

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, 0295 3 30054

Osastosihteerit Helena Silvennoinen, 0295 3 30290 ja Päivi Wathen, 0295 3 30341

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi