Liittotoimijat|Työhuone

Suomen Taekwondoliiton syyskokous - ehdokasasettelu

8.9.2015

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään 13.11.2015 Nurmijärvellä. On ehdokasasettelun aika. Erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä.

Ehdokkaat nimetään kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella 12.10.2015 mennessä sähköpostilla office@taekwondo.fi tai postilla Suomen Taekwondoliitto ry 00093 VALO. 

Suomen Taekwondoliiton säännöt:

12 pykälä, kohta 4 

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään sekä ansioluettelo. Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä.