Liittotoimijat|Työhuone

Suomen Taekwondoliiton ylimääräinen yleiskokous 9.3.2019 Tampereella ja ehdokasasettelu

18.1.2019

Yhdistyslain 20§ ja Suomen Taekwondoliitto ry:n sääntöjen kohdan 9 mukaisesti mukaisesti ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

Kahdeksantoista jäsenseuraa on 11.12.2018 päivätyllä kirjeellä hallitukselle vaatinut ylimääräisen yleiskokouksen koolle kutsumista. Hallitus antoi tiedotteen aiheeseen liittyen 23.12.2018 (https://www.suomentaekwondoliitto.fi/?x462280=3767450). Jäsenseurat vaativat 2.1.2019 päivätyllä kirjeellä edelleen ylimääräisen yleiskokouksen koollekutsumista.

Suomen Taekwondoliitto ry:n ylimääräinen yleiskokous järjestetään Talvisuurleirin yhteydessä la 9.3.2019 Varalan Urheiluopistolla Tampereella. Kellonaika julkaistaan, kun tilavarauksesta saadaan vahvistus. Virallinen kokouskutsu julkaistaan, kun esityslistan muotoseikat on tarkistettu Olympiakomitean lainsäädännön erityisasiantuntijalta.
 

EHDOKASASETTELU


Ylimääräisen yleiskokouksen esityslistalla on kohta nykyisen hallituksen erottamisesta sekä siitä mahdollisesti johtuvasta uusien hallitusjäsenten valinnasta.

Liiton säännöissä sanotaan ehdokasasettelusta seuraavaa: "Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö, jonka vähintään kaksi (2) liiton jäsentä on asettanut ehdolle ilmoittamalla ehdolle asetetun henkilön nimen kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) viikkoa ennen hallituksen valitsevaa liiton kokousta. Hallitukselle tehtävään ilmoitukseen on liitettävä ehdolle asetetun henkilön kirjallinen suostumus tehtävään sekä ansioluettelo. Yksi jäsen voi asettaa ehdolle enintään kaksi (2) henkilöä."

Ehdokkaiden asettaminen tulee tehdä perjantaihin 8.2.2019 mennessä sähköpostitse office@taekwondo.fi tai kirjeitse Suomen Taekwondoliiton toimistolle.