Liittotoimijat|Työhuone

Seuratuki 2014 - infoa tulevasta hausta

11.10.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain Seuratukea urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2014 Seuratuen hakuaika käynnistyy 2.12.2013 ja päättyy 10.1.2014. Tulevana vuonna seuratukea jaetaan 5 miljoonan euron edestä.

Seuratuen ajatus tiivistettynä: "Laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin."
 

Pääpainotukset:

 • Avustuksen tarkoitus: perustoiminnan kehittäminen
 • Tuen kohdennus: lapset ja nuoret & perheliikunta
 • Seuratuen piirissä oleva toiminta ei ylitä 50 e /kk
 • Tuen avulla voidaan: ehkäistä syrjäytymistä ja drop out-ilmiötä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa, lisätä osaamista, lisätä harrastusryhmiä

Tavoitteena on:

 • Yhdenvertaiset, tasa-arvoiset ja saavutettavat liikunnan harrastusmahdollisuudet
 • Monipuolinen ja laadukas seuratoiminta
 • Harrastajamäärien ja –ryhmien lisääminen
 • Osallistumismaksujen kohtuullisuus/alentaminen
 • Mahdollistetaan liikunnan harrastaminen kaikille lapsille
 • Tukea toimintaa, johon kaikilla on varaa
 • Edesauttaa liikunnallista elämäntapaa ja riittävää liikunnan määrää

Haku:

 • Haku avataan 2.12.2013
 • Haku päättyy 10.1.2014
 • Hakemukset kirjallisena (vain hakuohjeissa mainitut lomakkeet) ministeriön kirjaamoon
 • Seuratukea 2013 saaneet useampivuotiset hankkeet: lisälomake, jolla raportoidaan hankkeen käynnistymisestä
 • Seuratukea 2013 saaneet: jatkohakemus sisään heti, kun haku avautuu (suositus)
 • Ministeriö tiedottaa päätöksistä huhtikuun loppuun mennessä

Arvioinnin ehdottomat edellytykset:

 • hakija on rekisteröity liikuntaa järjestävä yhdistys
 • johto on sitoutunut hankkeeseen
 • hankkeella on nimetty vastuuhenkilö
 • hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelma on esitetty
 • hankkeen tavoitteet on esitetty
 • omarahoitusosuus on kerrottu
 • harrastamisen hinta kk/ nykytilanne ennen seuratukea on kerrottu
 • hankekausi 12 kk on määritelty (mistä mihin); toiminnan tulee alkaa 2014 aikana
 • toimintojen vakiinnuttaminen tukikauden jälkeen on esitetty

Eduksi hakemukselle:

 • seuralla/lajilla on yhteistyökumppaneita & verkostoja
 • toimintaa 2-3 kertaa viikossa
 • uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen
 • harjoitusaikojen sopivuus lapsille
 • harjoitusten sijoittuminen lähelle asuinaluetta
 • maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa
 • vapaaehtoistoiminnan elävöittäminen (keinoja, tapoja kerrottu)
 • hallinnon kehittäminen
 • hankkeen mahdollinen innovatiivinen osa (kokeilu)
 • hyväksi havaittujen käytänteiden ja suosituksien käyttöönotto
 • toimintojen vakiinnuttamisen suunnitelma esitetty
 • sparraaminen

Hankekausi:

 • Seuratukea voi hakea vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi
 • Kahden vuoden hankkeissa hakemus tulee uusia 2015 (valtionavustuslaki)
 • Alustava hanke- ja taloussuunnitelma molemmille vuosille tulee esittää jo ensimmäisessä haussa
 • Tarkka talousarvioesitys tehdään vain ensimmäisestä hankevuodesta (12kk)
 • Hankkeiden realistisuus tärkeää (tavoite- ja talouspuolella)

Hakija/monta hakijaa yhdessä:

 • Hakija voi olla seura / yhdistys tai seuran lajijaosto
 • Seuratukea voidaan hakea kohdennetusti harrasteliikuntaan tai toimintaan, mihin seuratuella nimenomaisesti halutaan vaikuttaa
 • Usean seuran yhteishaut ovat kannatettavia
 • Usean seuran yhteishakemuksessa yksi nimetään päävastuulliseksi (hakija)
 • Tukisumman suuruus 2500 – 30 000 euroa vuodessa
 • Omarahoitus vaaditaan (vähintään neljäsosa)

Seuratuen muodot:

 • Seuran toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen tai jonkin osa-alueen kehittäminen (sis. koulutuksia, tilaisuuksia, tapahtumia, kampanjoita, yhteistyömuotoja, uusia harrastusryhmiä, lähiliikunnan toteuttamista, uusia kokeiluja…)
 • Palkkaus voi olla osa seuratoiminnan kehittämistä: päätoiminen työntekijä: osa-aikainen työntekijä (kesätyöntekijä)
 • Palkattu työntekijä voi tehdä muitakin töitä kuin lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä töitä (hallinnollinen työntekijä)

Tarkemmat seuratuen hakuohjeet löydät ministeriön sivuilta: www.minedu.fi tai seuratuen sivuilta: www.seuratuki.fi
 

Suomen Taekwondoliiton seuratukisparraajana toimii Nuorisovastaava Tiiu Tuomi (p.0400 602 756, tiiu.tuomi(@)taekwondo.fi).

Lisätietoja seuratuesta ja hakuprosessista saat liiton toimistolta!