Markkinointimateriaali

Materiaalin käytössä on huomioitava että niitä saa käyttää vain Suomen Taekwondoliitto Ry:n jäsenet materiaaleissa, jotka koskevat Suomen Taekwondoliitto Ry:n promotoimaa toimintaa. Lisäksi jäsenet voivat käyttää logoja osoittamaan Suomen Taekwondoliitto Ry:n jäsenyyttä ja yhteistyökumppanit yhteistyökumppanuttaan Suomen Taekwondoliitto Ry:n kanssa. Logojen käytössä tulee seurata graafista ohjeistoa. Mikäli logo on sijoitettu internet -sivustolle, sen tulee olla linkki osoitteen www.suomentaekwondoliitto.fi

Suomen Taekwondoliitto Ry. pidättää kaikki oikeudet tällä sivulla olevaan materiaaliin ja sen käyttö on kielletty mikäli tällä sivulla ei toisin mainita. Materiaalia ei saa muuttaa eikä levittää edelleen ilman lupaa.

Mikäli epäselvyyksiä tämän materiaalin käyttöä koskevissa seikoissa ilmenee, tulee kysymykset lähettää sähköpostilla osoitteeseen office@taekwondo.slu.fi

Erityistapauksissa materiaalien käyttöoikeus voidaan myöntää myös muille tahoille tai tarkoituksiin joita ei mainita tällä sivulla . Käyttöön on tällöin kuitenkin pyydettävä lupa osoitteesta office@taekwondo.slu.fi