Liittotoimijat|Työhuone

Antidoping

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä.

www.suek.fi

 

Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin!

Puhtaasti Paras-verkkokoulutus

SUEK:in Puhtaasti Paras -koulutukseen sisältyy seitsemän moduulia. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.

 

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU) 2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2018.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

PDF-tiedostoKAMU - Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2018.pdf (593 kB)
HUOM! Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa - julkaisua myös printtiversiona liiton toimistolta!

 

Erivapausmenettely

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. SUEK:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainväliseen testauspooliin kuuluvat urheilijat hakevat erivapauden kansainväliseltä liitolta. Testauspooliin kuulumattomien kansainvälisen tason urheilijoiden, joilla on SUEK:n hyväksymä erivapaus, tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEK:n tekemän erivapauspäätöksen.


Kaikki B1- tai R1-liigaan sekä SM-kilpailuihin osallistuvat kuuluvat SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin. Heidän tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet etukäteismenettelyllä Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti. Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. SUEK pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.


Liiton pääsihteeri (p.0400 519 531, office@taekwondo.fi) toimii vastuuhenkilönä ja neuvoo tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden hakemisesta ovat nähtävillä SUEK:n Internet-sivuilla (www.suek.fi) ja WADA:n Internet-sivuilla (www.wada-ama.org).

Erivapauden hakeminen SUEK:in kautta kiteytettynä:

 • Erivapautta haetaan ADT:n erivapaushakemuslomakkeella (alla)
 • Hakemus on suositeltavaa täyttää englannin kielellä
 • Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua
 • Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
 • Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään ADT:n toimistolle joko postitse (SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki) tai faksilla (09 148 5195)
 • Erivapaudet ovat aina määräaikaisia

Erivapauden hakeminen WT:n kautta kiteytettynä:

 • Erivapautta haetaan WT:n erivapaushakemuslomakkeella (alla)
 • Hakemus tulee täyttää englannin kielellä
 • Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua
 • Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
 • Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään WT:lle sähköpostitse: antidoping@worldtaekwondo.org
 • Erivapaudet ovat aina määräaikaisia

 

 

ILMOita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.