Liittotoimijat|Työhuone

Soveltavan toiminnan kartoitus

Soveltavan toiminnan kartoitus


Taekwondoliitto on strategiassaan valinnut para- ja soveltavan taekwondon yhdeksi painopisteeksi toiminnan kehittämisessä. Soveltava toiminta kuuluu harrastevaliokunnan piiriin ja sitä kautta pohditaan myös sitä, miten voimme mahdollistaa kaikkien osallistumisen taekwondoon yhdenvertaisesti. Hyviä esimerkkejä ja malleja on jo olemassa ja nyt tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa seurojen tilannetta sekä toiveita soveltavaan toimintaan liittyen.

Taekwondoliiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi suorittaa työn ohessa liikunnanohjaajan amk-tutkintoa. Hänen opinnäytetyönsä aiheena on soveltavan taekwondon harrastus- ja kilpailutoiminta. Tämän kyselyn vastauksia käytetään osana opinnäytetyötä anonyymisti.

Erityisliikunta tarkoittaa sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Tähän ryhmään kuuluvien liikuntaa sovelletaan heille sopivaksi ja se vaatii erityisosaamista. Erityisliikuntaryhmään kuuluminen voi johtua iästä, sairaudesta, vammasta tai vaikeasta sosiaalisesta tilanteesta. Nykyään erityisliikunnasta käytetään myös nimitystä soveltava liikunta.
(Ala-Vähälä T., Rikala S. Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:5)

Tämän kyselyn vastauksia käsitellään opinnäytetyössä anonyymisti, eikä kyselyyn vastanneiden seurojen nimiä julkaista. Kiitos avustasi!