Liittotoimijat|Työhuone

1-tason koulutus

Taekwondoliiton 1-tason koulutus uudistui vuonna 2019

 

Koulutusuudistuksen tavoitteena on tavoittaa entistä useampi aloitteleva ohjaaja koulutuksen pariin ja madaltaa kynnystä koulutukseen osallistumiseen. Uudistuksessa on keskitytty paitsi sisältöjen kehittämiseen lajin näkökulmasta myös työskentelytapojen moninaistamiseen ja uudistumiseen. Osa koulutuksesta suoritetaan seurassa tai verkossa seurakoulutuksena ja ohjausharjoitteina, osa verkko-opiskeluna ja osa lähijaksoilla. Koulutuksen laajuus on sama 50 h kuin ennenkin, mutta lähijaksojen osuus siitä on vain 16 h.

Kuvassa 1 näkyy koulutuksen sisällön jakaantuminen eri työskentely-ympäristöihin.

 

 

Kuva 1.

 

Ensimmäisen seurakoulutus osion (6 h tai 2 x 3 h) tavoitteena on antaa aloittevalle ohjaajalle perustiedot siitä, kuinka ohjata turvallinen ja innostava taekwondotunti ja siitä, mitkä ovat hyvän ohjaajan ominaisuuksia.

Aloitteleva ohjaaja voi käydä seurakoulutus-osion joko omassa tai lähiseurassa, jos seurakouluttaja läheltä löytyy. Taekwondoliiton seurakouluttajat, joita on 12 ympäri Suomea, kouluttavat näitä seuraosioita sekä omissa seuroissaan, että tilauksesta ympäri Suomea.

Koulutuksen järjestämiseksi on hyvä saada n. kymmenen hengen porukka kasaan. Tämä määrä takaa riittävän määrän keskustelua ja mielipiteitä, sekä rikastuttaa näin koulutussisältöä. Toiveena on, että seurakoulutuksen järjestetäään aina samoihin aikoihin vuotta, jotta osallistujille jää riittävästi aikaa suorittaa tehtäviä ennen lähijaksoa.

Mikäli omasta seurasta ja lähialueilta ei saada riittävän isoa ryhmää kasaan, seurakoulutuksia järjestetään myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on 2 x 2,5 tunnin mittainen ja se suoritetaan kahtena arki-iltana. Verkkokoulutuksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. Katso ajankohdat alla olevasta linkistä!

 

Verkossa suoritettavat oppimistehtävät ja -harjoitukset suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Tehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, kuitenkin niin, että kaikki tehtävät tulee olla tehtynä ennen kuin osallistuja saa todistuksen koulutuksesta.

Verkko-opinnoissa on sekä luettavia liitteitä että harjoitustehtäviä ja niistä on tarkemmat ohjeet verkkoympäristössä. Tehtävien suorittaminen on helppoa ja sen voi tehdä silloin, kun itsellä on aikaa.

Kun kouluttautuja on suorittanut seurakoulutuksen, hän pääsee tutustumaan verkkokoulutusmateriaaleihin.

Seurassa suoritettavat ohjausharjoitukset sisältävät käytännön harjoittelua seurassa. Ohjausharjoituksia on yhteensä viisi ja ne voidaan suorittaa ohjaamalla tai apuohjaamalla joko koko harjoitus tai osa siitä (ala-ikäiset osallistujat). Jokaisella ohjausharjoituksella on ohjaamiseen liittyvä teema, johon liittyen tehdään havaintoja ohjauksen aikana.

Seurassa suoritettavien ohjausharjoitteiden koordinoimiseksi on hyvä, jos seuralla on koulutuksesta vastaava henkilö. Tämä henkilö voi seurassa koordinoida useiden ohjaajien ohjausharjoitteluita ja auttaa harjoittelun suorittamisessa.

 

Liiton järjestämä lähiopetus, eli lähijakso järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tavoitteena on, että jokaiseen koulutukseen saadaan n. 15 - 20 osallistujaa ympäri Suomea.

Lähijaksot sisältävät taekwondon erityispiirteitä lasten ja aikuisten ohjaamisessa, kilpataekwondon perusteita, turvallisuutta ja kamppailija ei kiusaa-osion lisäksi myös käytännön harjoittelua kouluttajien johdolla.

Seuraava lähijakso järjestetään 5.-6.9.2020. Tarkempi paikka ja muut lisätiedot ilmoitetaan myöhemmin.

1-tason koulutuksen hinnoittelu

1-tason koulutuksen hinta muodostuu kahdesta osasta: seurakoulutuksesta ja lähijaksosta.

Seurakoulutuksen hinta on 60,00 euroa/osallistuja
Lähijakson hinta on 150,00 euroa/osallistuja

Hinta sisältää opetuksen lisäksi pääsyn Claned-verkkoalustalle, jossa suoritetaan verkko-opintoja ja ohjausharjoituksia osana koulutusta.