Liittotoimijat|Työhuone

Seurojen Tuplaturva

Suomen Taekwondoliiton jäsenseuroilla on liiton puolesta maksettuna TUPLATURVA-vakuutus!

 

OP Vakuutuksen Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen.

Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet Valon jäsenjärjestöt sekä niiden liittojen piirit, alueet ja jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Valo ja liikunnan aluejärjestöt.

Tuplaturva on voimassa kaikkien niiden järjestöjen osalta, jotka ilmoittautuneet mukaan.

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 16-459-567-6

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. 

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2015 eteenpäin vakuutettuna kaikenikäiset entisen 80 ikävuoden sijaan.

Tapaturman sattuessa voit ilmoittaa vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > henkilövahingot > Kunta, seurakunta ja yhdistys (tapaturma) tai kirjautumalla verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi sivuilla www.op.fi tai www.pohjola.fi

 

Toiminnanvastuuvakuutus 16-385-954-5

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingon sattuessa vakuutuksenottaja täyttää aina vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seuran, liiton tai Valo ry:n työntekijä). Ilmoita vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > Toiminnan vahingot > Vastuuvahingot > Täytä ja lähetä vahinkoilmoitus verkossa.

Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon kärsinyt täyttää yllä mainitussa osoitteessa vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

 

Lisätietoja vakuutuksen kattavuuteen ja vakuutusehtoihin liittyen: 

Tuplaturvan esitteestä tai
OP Vakuutuksen konttoreista sekä puh. 03030303, www.pohjola.fi.
Kun asioit OP Vakuutuksen kanssa liittyen Tuplaturvaan, muista kertoa vakuutunumerot (kts. yllä).