Liittotoimijat|Työhuone

Helmikuun seuratiedote

16.2.2017

Hei kaikki jäsenseurat!

 

Suomisport ja nippulisenssit

Suomisportin nippulisenssitoiminnoista on tullut jonkin verran kyselyitä. Tällä hetkellä nippulisenssejä on mahdollista ostaa seuraavin rajoituksin:
1. Yhteen nippuun saa vain yhtä lisenssityyppiä (esim.      aikuisten lisenssi). Eri lisenssityypit pitää siis ostaa eri nipuissa ja      hoitaa jokaisen maksu erikseen. Ja kuten arvata saattaa, vakuutuksellisia      ja vakuutuksettomia lisenssiostoksia ei voi olla samassa nipussa, vaan ne      pitää ottaa erikseen.
2. Kun nippua menee maksamaan, pitää joko maksaa suoraan      pankkitunnuksilla tai kortilla tai sitten ottaa lasku OMIIN nimiinsä. Jos      ottaa laskun seuran nimiin, Maksuturva tekee seuralle luottotarkistuksen,      joka ei johda mihinkään ja laskua ei saa. Jos ottaa omiin nimiinsä lasku      ja seura jättää sen maksamatta, on Lindorff sitten nipun ottajan perässä,      ei seuran.

Ostoskorimalli saataneen jo ensi viikolla helpottamaan tilannetta. Siinä yksi seurakäyttäjä voi koota lisenssit yhdeksi nipuksi ostoskoriin ja toinen seurakäyttäjä (esim. rahastonhoitaja) käydä maksamassa ne.

Jos haluatte seurallenne seurakäyttäjäoikeudet, olkaa yhteydessä pääsihteeriin sähköpostitse. Huom! Seurakäyttäjällä pitää olla itsellään Suomisport-profiili, jotta hänelle voidaan antaa nippulisenssioikeudet.

Talvisuurleirin palautekysely

Talvisuurleiri vietiin läpi onnistuneesti, vaikka osallistujamäärä jäikin toivottua pienemmäksi. Harrastevaliokunta on tehnyt leiristä palautekyselyn, johon toivotaan vastauksia ainakin kaikilta leirille osallistuneilta, mutta mielellään myös niiltä, jotka leirin jättivät väliin, jotta jatkossa voidaan järjestää koko harrastajakenttää entistä paremmin palvelevia tapahtumia. Palautekysely on auki sunnuntaihin 26.2. asti osoitteessa http://www.suomentaekwondoliitto.fi/talvisuurleiri-2017/palautelomake/

Taekwondofestivaalin järjestäjähaku kesälle 2017

 

Suomen Taekwondoliiton päätapahtuma eli Taekwondofestivaali etsii järjestäjää. Taekwondofestivaali tulee olla suunnattu laajalle harrastajajoukolle niin iän lapset, nuoret ja aikuiset) kuin lajiosaamisenkin osalta (alemmat ja ylemmät vyöt).

Ajankohta voi olla koska tahansa syyskauden 2017 aikana. Tapahtuman järjestelyoikeudet saa maksamalla 1000 euroa Suomen Taekwondoliitolle. Tapahtuman kulut ja tuotto ovat järjestävän seuran. Liitto hoitaa tapahtuman ilmoittautumiset ja kerää osallistumismaksut, jotka tapahtuman jälkeen tilittää järjestävälle seuralle. Lisäksi liitto markkinoi Taekwondofestivaalia omia kanaviaan pitkin. Tapahtuma myönnetään parhaan suunnitelman esittäneelle seuralle. 

Mikäli seuranne haluaa järjestää vuonna 2017 Taekwondofestivaali, lähettäkää vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse Vesa Suomalaiselle.

Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:  

  • Seuran nimi
  • Toivottu ajankohta ja mahdollinen varapäivä
  • Tapahtumasta vastaavan yhteyshenkilön tiedot
  • Suunniteltu tapahtumapaikka,
  • Lyhyt kuvaus alustavasta ohjelmarungosta ja/tai mahdollisista ohjaajista.

Hakemukset tulee jättää 14.3.2017 mennessä. 

Lisätietoja: Vesa Suomalainen, vesasuomalainen@live.fi

Global Licence (GAL/GOL/GEL/GL)

WTF:n Global Licenet ovat siirtyneet uuteen järjestelmään, Simply Competeen (https://worldtkd.simplycompete.com/). Järjestelmään kirjaudutaan omalla sähköpostiosoitteella. Ensimmäistä kertaa kirjautuessa täytyy pyytää unohtunutta salasanaa. Jokaisella lisenssinhaltijalla on siis oltava oma sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoiteessasi on ollut useamman henkilön profiilit (esim. valmennettavat tai koko perhe), ilmoittaisitko jokaiselle omat sähköpostiosoitteet pääsihteerille tatu.iivanainen@taekwondo.fi.

Lisenssien hankkiminen toimii jatkossakin liiton kautta. Uusia lisenssejä pääsee hankkimaan ja vanhoja uusimaan maaliskuun alusta alkaen. Hätätapauksia voidaan käsitellä myös helmikuun puolella.

Urheilija- ja toimitsijasopimukset sekä lisenssit

 

Jokaisella Suomen Taekwondoliiton tapahtumiin osallistuvalla urheilijalla, harrastajalla tai toimitsijalla tulee olla voimassa oleva liiton lisenssi.

Jokaisen ranking-, liiga-, SM- tai kansainväliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan tulee täyttää liiton urheilijasopimus ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun osallistumista. Sopimukseen tarvitaan myös urheilijan seuran allekirjoitus.

Jokaisen tuomarina, urheilijoiden valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana, lääkärinä tai muuna urheilijoiden toimitsijana, edusmiehenä tai liiton edustaja toimivan tulee täyttää liiton toimitsijasopimus ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun osallistumista. Toimitsijasopimus on oltava myös juniori- tai harrastajasarjojen valmentajilla.

Sopimus toimitetaan allekirjoitettuna pääsihteerille postitse (Suomen Taekwondoliitto ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki) tai sähköpostitse (office@taekwondo.fi).

Sopimukset materiaalisalkussa (http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/).

Soveltavan toiminnan kartoitus

 

Taekwondoliitto on strategiassaan valinnut para- ja soveltavan taekwondon yhdeksi painopisteeksi toiminnan kehittämisessä. Soveltava toiminta kuuluu harrastevaliokunnan piiriin ja sitä kautta pohditaan myös sitä, miten voimme mahdollistaa kaikkien osallistumisen taekwondoon yhdenvertaisesti. Hyviä esimerkkejä ja malleja on jo olemassa ja nyt tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa seurojen tilannetta sekä toiveita soveltavaan toimintaan liittyen.

Taekwondoliiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi suorittaa työn ohessa liikunnanohjaajan amk-tutkintoa. Hänen opinnäytetyönsä aiheena on soveltavan taekwondon harrastus- ja kilpailutoiminta. Tämän kyselyn vastauksia käytetään osana opinnäytetyötä anonyymisti.
Erityisliikunta tarkoittaa sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Tähän ryhmään kuuluvien liikuntaa sovelletaan heille sopivaksi ja se vaatii erityisosaamista. Erityisliikuntaryhmään kuuluminen voi johtua iästä, sairaudesta, vammasta tai vaikeasta sosiaalisesta tilanteesta. Nykyään erityisliikunnasta käytetään myös nimitystä soveltava liikunta. (Ala-Vähälä T., Rikala S. Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:5)
Tämän kyselyn vastauksia käsitellään opinnäytetyössä anonyymisti, eikä kyselyyn vastanneiden seurojen nimiä julkaista.

Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/juniorit/soveltava-taekwondo/soveltavan-toiminnan-kartoitus/

Nuorisovastaavan opintovapaa

Liiton nuorisovastaava Tiiu Tuomi on opintovapaalla 1.3.-31.5. Tänä aikana kaikki yhteydenotot liiton suuntaan pääsihteeri Tatu Iivanaiselle (tatu.iivanainen@taekwondo.fi / office@taekwondo.fi, 0400-519531).