Taegeuk poomsae -filosofiaa | Osa 2

Teksti: Emma Jämsén
Julkaistu: 29.6.2022

Taegeuk Poomsae

Taegeuk ( 태극 ) = vastakohtien yhteneväisyys (yin ja yang). Korealainen ääntäminen ”tai-jille”. Etelä-Korean lipussa taegeukia kuvataan sinisellä ja punaisella ympyrällä.

Poomsae ( 품새 ) = torjunta- ja hyökkäysliikkeiden määritelty kuvio

Taekwondossa on kahdeksan Taegeuk-liikesarjaa eli poomsaea. Jokainen liikesarja symboloi tiettyä luonnonvoimaa, ja ne kuvataan triagrammilla myös Etelä-Korean lipussa. Sanan ”taegeuk” kuvastaessa vastakohtien yhteneväisyyttä (yin ja yang) jokaisella liikesarjalla on vastakohtansa. Taolainen ajattelu maailmankaikkeuden ja vastakohtien tasapainosta vie Taegeuk-liikesarjan filosofiassa kohti syvempää ymmärrystä tätä lajia kohtaan. Poomsae tarjoaa valtavia henkisiä ja luonnetta rakentavia etuja, kuten sinnikkyyden ja jatkuvan kehittymisen tunteen, keskittymisen, huomion, tietoisuuden sekä itsekurin kehittämisen. Se, mitä itse olemme. Värivöisinä harrastaja paneutuu maailmankaikkeuden luomiseen luonnonvoimien kautta, kunnes pääsee uudelle tasolle etsimään tasapainoa itsestämme. 

Näissä kahdeksassa artikkelissa käyn läpi teorian sekä filosofisen pohdintani kautta Taegeuk-liikesarjojen henkisen ja fyysisen toiminnan yhteyttä. Ensimmäisenä käsittelen toista Taegeuk-liikesarjaa. 

Taegeuk poomsae Il Jang pohdintaa voit käydä lukemassa täältä.

Taegeuk Ii Jang ( 태극 이장 ) = Taegeuk toinen osio

Taegeuk Ii Jang -liikesarja symboloi iloa ja henkistä kohotusta, sekä järveä 태 [Tae] (huom. sanalla eri merkitys kuin sanassa taekwondo). Liikesarja on kuin tyyni järvi, selkeä ja rauhallinen unohtamatta silti kaikkia aarteita, mitä järven pohja pitää sylissään. Järven pinnan alle sisältyy lukemattomia elämän salaisuuksia, ja tässä liikesarjassa lähdemme etsimään olemassa olevien toimintojemme rajoja. Rauhallisin mielin liikesarjan myötä opimme, että nämä rajat ovat ylitettävissä pitäessämme silti nöyryydestämme kiinni. Toinen liikesarja symboloikin sisäistä vahvuutta ja ulkoista rauhaa.

Toisen Taegeuk-liikesarjan vastakohta on seitsemäs liikesarja Taegeuk Chil Jang (태극 칠장), joka symboloi vuorta 간 [gan]. Liikesarjojen suurimpana yhtäläisyytenä voimme pitää elämän näkyvän ja piilotetun puolen. Näemme järven pinnan, mutta tarvitsee rohkeutta sukeltaa syvemmälle. Vuoren korkein huippu jää taas pilvien varjoon ja voimme joko kiivetä tai vain unelmoida, mikä siellä odottaisi.

Trigammi ☱ Se esittää itse järveä sekä kyseiselle liikesarjalle ominaisia poikkiaskelia. Taegeuk Yi Jang -liikesarjassa astutaan kahdella ensimmäisellä oksalla kaksi askelta ja kolmannella vain yksi. Ylin katkoviiva kuvastaa tätä yhtä askelta. Trigrammi näyttää myös yksinkertaisesti Taegeuk-liikesarjan liikkumiskaavan.

EMMAN POHDINTAA

Ensimmäisen liikesarjan myötä olemme jo päässee taekwondopolkumme alkujuurille tai katse on vain ylöspäin, kohti taivasta. Taegeuk Ii Jang -liikesarjassa muistuttelemme silti pysymään myös pinnalla, koska odottamattomia asioita voi löytää myös alapuoleltamme, järvestä. Vaikka pohjaa ei koskaan koskettaisikaan, kaikki allamme uiva on jo valmiiksi opittua ja kuultua. Kuin olisimme alitajuntamme päällä. Kaikki tiedostamaton on vielä löytämättömissä, mutta silti niin lähellä tajuntaamme, että se pitää vain uudelleen löytää. Ajatus saattaa myös pelottaa.

Kun kasvamme taekwondopolullamme, opimme löytämään samalla oman itsemme ja maailmankaikkeuden sanoman. Kun kasvamme sisältä päin ja lujitamme tietoisuuttamme, ulospäin vapautuva energia muuttuu seesteisemmäksi ja rauhallisemmaksi. Ulkoa tulevat ärsykkeet ja vaikuttavat tekijät eivät enää horjuta sisäistä lujuuttamme. Tämän myötä olemme pystymme pitämään tietoisuutemme vahvuutenamme siltikään kasvattamatta egoa. Haluamme energiamme näyttävän muille oppimme ja samalla kasvattavan iloa omalla polullamme.

Tekniikka

Toisessa liikesarjassa lisäämme teknisesti lyönnin ylös ensimmäisen liikesarjan tekniikoiden lisäksi. Samalla lisäämme ulottuvuuksia askeltamiseen ottamalla myös sivuoksiin pitkiä askeleita. Alamme matkallamme oppia myös universumin ja mielemme ulottuvuuksia ja haemme näitä myös askeleiden kautta. Koko liikesarja tulisi suorittaa rauhallisesti, mutta varmoin askelin. 

Tässä liikesarjassa on samankaltainen ylöspäin nousun efekti. Keskioksissa torjunnat nousevat keskitorjunnasta ylätorjuntaan. Samoin lyönnit ensimmäisessä ja toisessa oksassa - momtong makki, olgul makki. Olemme näin valmiita ottamaan uusien oppien myötä myös takapakkeja vastaan. Toisen liikesarjan ideana on oppia löytämään ajatusten sekä valoisat että pimeät ja pelottavat puolet. Haluamme tarkkailla ja olla varuillamme, mitä maailmankaikkeus on valmis meille antamaan unohtamatta silti onnen ja ilon pilkahduksia tajunnassamme. 

Viimeinen oksa kuvastaa vedestä nousemista, ilon löytämistä takaisin elämään. Epäsymmetrinen potkujen ja lyöntien yhdistelmä on varmaa ja rauhallista. Olemme käyneet järven pinnalla ja pinnan alla etsimässä sisäistä lujuuttamme ja nyt nousemme taas maan päälle. 

Mikä järvi kuvastaa?

Järvi on sään armoilla oleva mahti, joka piilottaa pintansa alle paljon. Järvi mukautuu tyyneyteen ja myrskyyn aina säilyttäen oman arvonsa. Vain pinta väreilee, olkoot myrsky kuinka kova, mutta kaikki tuon pinnan alla pysyy sellaisenaan eikä värähdä luonnon oikukkuuden mukana. Järvi heijastaa ulkona liikkuvan ja olevan, mutta pinnan alle emme näekään, ellei järvi ole suotuisan kirkasvetistä.

Tätä tavoittelemme myös taekwondourallamme. Pyrimme siihen, että myötäilemme ulkoa päin tulevaa elämää, mutta sisimpämme ei tästä horju tai muutu. Ainoa, mikä voi itseämme muuttaa on me itse. Elämän pitää hehkua iloa ja ymmärtäväisyyttä emmekä saa toisten mielipiteiden tai tekojen liikaa vaikuttaa päätöksiimme ja tunteisiimme. Nähkäämme myös itse se tärkein polku, mitä me olemme kulkeneet. Vain me itse voimme tiedostaa opitun ja omat arvomme.