Turvallinen toimintaympäristö

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä ja vapaaehtoisilta tarkastetaan rikosrekisteriotteet

Seuratoimijoilla yhteiset pelisäännöt

Ohjaajat ja valmentajat tiedostavat 10 laatulupausta lasten ja nuorten urheiluun

Seura käyttää Kamppailija ei kiusaa -materiaaleja

Seura mahdollistaa kaikille ohjaaja- ja valmentajakoulutukset. Et ole yksin -verkkokoulutus ja Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus koetaan tärkeäksi jokaisen käydä.

Seuralla on malli siitä, miten epäasialliseen käytökseen puututaan

Muut materiaalit: