Espoo Hwarang Teamin ja Helsingin Taekwondoseuran Tähtiseura-kelpoisuutta auditoivat Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja (vas.) ja Taekwondoliiton harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomi (oik.). Seuroista olivat mukana Miika Korpela (2. vas.), Mari Aalto, Juho Metsälä, Henri Nordenswan, Christian Hagman, Jukka Marin ja Simo Siltanen. Kuva: Tiiu Tuomi

Tie Tähtiseuraksi alkaa seuran omasta päätöksestä

Teksti: Tiiu Tuomi
Julkaistu 17.11.2021

Tähtiseura-ohjelma on Suomen Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratyötä.  Tähtiseura-ohjelma tarjoaa urheiluseuroille monenlaisia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa on mukana jo 800 seuraa.

Suomen Taekwondoliiton 71 jäsenseurasta Tähtiseura-merkin on saanut seitsemän seuraa. Näistä seitsemällä on lasten ja nuorten toiminnan Tähtiseura-status ja kolmella aikuisliikunnan. Vuonna 2021 Tähtiseuroja on tullut kolme uutta lisää: Espoo Taekwondo Academy, Espoo Hwarang Team ja Helsingin Taekwondoseura. Muut taekwondon tämänhetkiset Tähtiseurat ovat Budokwai Taekwondo, Iisalmen Taekwondo, Länkyn Taekwondo ja Riihimäen Taekwondo. Yksi seura on vielä tarkoitus arvioida vuoden lopussa.

Tähtiseura-ohjelma on maksuton ja kaikille avoin laatuohjelma

Urheiluseurat liikuttavat laajoja joukkoja – aina lapsista ikääntyviin. Seurat ovat muotoutuneet toimintakentältään yhä monimuotoisemmiksi. Tähtiseura-ohjelma tarjoaa urheiluseuroille monia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. Laatuohjelma on maksuton ja kaikille seuroille avoin. Kaikki ovat tervetulleita – olipa seura suuri tai pieni.

Laatuohjelmassa seurat tekevät kehittämistyötä seuran omien tavoitteiden mukaisesti omassa tahdissaan. Olympiakomitean sivuilla kerrotaan, että Tähtiseura-ohjelma tarjoaa työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

”Seurat eivät ole kehittämisen polulla yksin. Heille on läpi prosessin tarjolla asiantuntevaa tukea ja apua niin Olympiakomitean seuratiimiltä kuin seurakehittäjiltäkin”, korostaa Olympiakomitean seuratoiminnan johtaja Jaana Tulla.

Tähtiseura-ohjelmaan mukaan lähteminen vaatii ensiksi, että seuran johto päättää lähteä kehityspolulle. Itse työ onnistuu juohevasti, kun seurasta saadaan prosessiin mukaan useampi henkilö. Tähtiseura-verkkopalveluun liittymällä itsearviointi ja kehitystyö pääsevät alkuun.

Suomen Taekwondoliitossa voi lasten ja nuorten vihreää Tähtiseura-merkkiä käyttää seitsemän seuraa ja aikuisten punaista merkkiä kolme seuraa.

Taekwondoliiton seurakehittämisen prosessit ovat tuottaneet tulosta

Tähtiseura-merkin myöntää lajiliitto. Tällä hetkellä Suomen Taekwondoliitossa voi hakea lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan Tähtiseuraksi. Huippu-urheilun Tähtiseuraksi hakeminen ei vielä ole mahdollista Taekwondoliiton seuroille.

Taekwondoliiton harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomi käynnisti vuonna 2018 ensimmäisen seurojen kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli tuoda Tähtiseura-ohjelmaa tutuksi seuroille, madaltaa kynnystä lähteä kehittämään seuraa Tähtiseuraksi ja innostaa seuroja kehityspolulle. Hankkeessa oli mukana kolme seuraa.

Hankkeen aikana Tuomi tapasi seuroja yhdessä liikunnan aluejärjestöjen edustajien kanssa, ja hanketta vietiin eteenpäin seurojen resurssien mukaisesti. Hankkeessa mukana olleista kaksi on saavuttanut Tähtiseuran arvon ja kolmas on loppusuoralla kehitysprosessissa. 

Vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamat rajoitukset seuratoimintaan mahdollistivat sen, että monella seuralla jäi voimavaroja perustoiminnan pyörittämiseltä kehittämiseen ja kehittymiseen. Treenien vetämisen sijaan aikaa pystyttiin käyttämään esimerkiksi seuran arvokeskusteluun tai toimintalinjan tekemiseen, ja sitä kautta seurat ovat saaneet kehitystyötä hyvin alulle. Myös etäkokouskäytäntöjen ja -ohjelmistojen laaja käyttöönotto on antanut uudenlaisia mahdollisuuksia seurojen kohtaamiseen.

”Moni seura on kahden viime vuoden aikana ilmoittanut olevansa innostunut seurakehittämisestä ja Tähtiseuraksi tulemisesta. Seurakehittäjänä olen ollut näihin seuroihin yhteydessä ja olemme yhdessä miettineet, millaista apua ja tukea seura kehitystoimintaan kaipaa” Tuomi kertoo.

Tätä sparrausmahdollisuutta ovat hyödyntäneet muun muassa Espoo Hwarang Team ja Helsingin Taekwondoseura. Näiden kahden seuran yhteistyön tiivistyminen pari vuotta sitten teki selväksi, että myös Tähtiseura-merkit pitää hakea yhtä matkaa. 

Espoo Hwarang Team sai paljon Tähtiseura-prosessista 

Espoo Hwarang Team aloitti kehitysprosessin jo vuonna 2017, kun seura kiinnostui Tähtiseura-merkistä (Sinettiseuratoiminta muuttui Tähtiseura-merkiksi vuonna 2018). Seura oli mukana myös Taekwondoliiton vuonna 2018 aloitetussa kehitysprojektissa ja teki silloin itsearvioinnin ja ryhtyi työstämään toimintalinjaa. Seura-arvioinnissa käydään läpi neljä osa-aluetta: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit.

Kun Espoo Hwarang Teamin ja Helsingin Taekwondoseuran yhteistyö tiivistyi, toimintojen osittainen yhdistäminen ja Wondo-brändin synnyttäminen ajoivat Tähtiseura-prosessin ohi. Espoo Hwarang Teamin Tähtiseura-työtä jatkettiin vuonna 2020 yhdessä kanssa Taekwondoliiton tuella, ja kehitystyö sai ansaitsemansa Tähtimerkin tänä syksynä. 

”Seura on saanut prosessista paljon. Isona kokonaisuutena syntyi toimintakäsikirja, johon koottiin jo olemassa olevia toimintatapoja ja prosesseja. Samalla saatiin osallistettua myös seuran mustia vöitä pohtimaan toimintaa. Prosessien tarkastelu auttoi tarkentamaan ja muuttamaan niitä parempaan ja tehokkaampaan suuntaan”, kertoo Espoon Hwarang Teamin Tähtiseura-vastaava Juho Metsälä.

Metsälä toteaa myös, että hallituksen prosessien tarkastelu on kehittänyt sekä viestintää että dokumenttien tallennusta, vaikka toki tekemistä vielä riittääkin. Tähtiseura-prosessin aikana on myös kehitetty seurojen ohjaajien osaamista sekä sisäisellä että ulkoisella koulutuksella. Osaamisen lisääminen näkyy suoraan harjoitusten laadun paranemisena.

”Toki tuolla Tähtiseura-statuksella on paljon merkitystä jatkossa seuran markkinoinnissa”, Metsälä toteaa.

Espoo Hwarang Team ja Helsingin Taekwondoseura auditoitiin onnistuneesti sekä lasten ja nuorten toiminnan että aikuisliikunnan Tähtiseuroiksi 17. lokakuuta 2021. Kehitystyö ei suinkaan pääty tähän – auditoinnissa saatujen vinkkien ja ehdotusten mukaan seuroja kehitetään edelleen, ja seurojen uusinta-auditointi on kolmen vuoden kuluttua.

Kiinnostaako Tähtiseura-merkki?

Tähtiseura-merkkiä voivat lähteä tavoittelemaan kaikki kehittämisestä innostuneet seurat. Olympiakomitea tukee kehitystyötä tarjoamalla paljon erilaisia maksuttomia työkaluja sekä Tähtiseura-verkkopalvelun käytön. Taekwondoliitossa seurakehityksessä auttaa harraste- ja koulutuspäällikkö Tiiu Tuomi.

Lue lisää: www.tähtiseurat.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kysy lisää:

Tiiu Tuomi
Harraste- ja koulutuspäällikkö
p. 0400602756
tiiu.tuomi@taekwondo.fi

Suomessa on jo yli 800 Tähtiseuraa. Määrällisesti niitä on eniten voimistelussa, jossa yli 90 seuraa on hankkinut Tähtiseura-merkin. Hyvä kakkonen on jalkapallo yli 80 Tähtiseuralla.