Avustukset seuratoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Opetus- ja Kulttuuriministeriön Seuratuki

OKM:n seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten matalan kynnyksen toiminnan kehittämishankkeisiin. Tuki haetaan vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi (palkkaushankkeet) kerrallaan. Seuratukea haetaan vuosittain noin marraskuussa ja tukipäätökset tulevat huhtikuussa.

Miten tukea haetaan?

Seuralla tulee olla hanke, johon rahoitusta tarvitaan. Hankkeella voidaan joko kehittää jo olemassa olevaa lasten ja nuorten toimintaa tai kokeilla uusia muotoja toteuttaa sitä. Pääasiana hankkeessa tulee olla liikuntaharrastuksen lisääminen tai monipuolisen organisoidun liikunnan kehittäminen.
Avustusta voivat hakea liikuntaa/urheilua toteuttavat rekisteröidyt yhdistykset (ei yritykset).

Avustus voi kattaa enintään 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkiot ja kulukorvaukset, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (ei ammattitutkinnon kuluja).

Hankehakemusta kannattaa sparrata ajoissa ennen hakuajan päättymistä Taekwondoliiton seurakehittäjän Tiiu Tuomen kanssa. Sparraamisesta liiton kanssa on etua tukihakemuksen käsittelyssä.

Avustusta haetaan sähköisesti Suomisportin kautta. Henkilön, joka hakemuksen täyttää, tulee pystyä tunnistautumaan järjestelmään sähköisesti. Hakemukseen liitetään voimassaoleva yhdistyksen rekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen nimenkirjoittajat.

Lue lisää OKM:n seuratuesta

Hankekauden jälkeen hankeavustuksen käytöstä raportoidaan avustuksen myöntäjälle. Selvityksessä tulee olla talousraportin lisäksi myös tuloksellisuusraportti. Raportit lähetetään kirjeitse, ei sähköisesti.


Ahos-apurahat, Suomen Paralympiakomitea

Paralympiakomitea jakaa ahos-apurahoja kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat helmi- ja lokakuu. Apurahoja on kahta erilaista: 
- Ahos-apuraha, jota voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa.
- Ahos-kehittämistuki, jota voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa.

Lue lisää Ahos-apurahasta
Lue lisää Ahos-kehittämistuesta

Lisäksi Paralympiakomitealla on Startti-stipendi, joka on suunnattu yksilöurheilijoille sekä vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa aloittaville seuroille.  Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.

Lue lisää Startti-stipendistä

Kysy lisää:

Tiiu Tuomi
Seurakehittäjä
Koulutus- ja harrastepäällikkö
tiiu.tuomi@taekwondo.fi
p. 0400 602756