Avustukset seuratoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Erityisavustus koronatilanteen aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on avannut erityisavustuksen haun urheiluseuroille. Haku alkaa 13.1. ja päättyy 13.2.
Avustus on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta.  Avustusta voi saada koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin. Avustuksen painopisteenä on lasten ja nuorten tavoitteellinen toiminta urheiluseuroissa.

Lue lisää!

Opetus- ja Kulttuuriministeriön Seuratuki

OKM:n seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten matalan kynnyksen toiminnan kehittämishankkeisiin. Tuki haetaan vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi (palkkaushankkeet) kerrallaan. Seuratukea haetaan vuosittain noin marras - joulukuussa ja tukipäätökset tulevat alkuvuodesta.

Miten tukea haetaan?

Seuralla tulee olla hanke, johon rahoitusta tarvitaan. Hankkeella voidaan joko kehittää jo olemassa olevaa lasten ja nuorten toimintaa tai kokeilla uusia muotoja toteuttaa sitä. Pääasiana hankkeessa tulee olla liikuntaharrastuksen lisääminen tai monipuolisen organisoidun liikunnan kehittäminen.
Avustusta voivat hakea liikuntaa/urheilua toteuttavat rekisteröidyt yhdistykset (ei yritykset).

Avustus voi kattaa enintään 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkiot ja kulukorvaukset, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (ei ammattitutkinnon kuluja).

Hankehakemusta kannattaa sparrata ajoissa ennen hakuajan päättymistä Taekwondoliiton seurakehittäjän Tiiu Tuomen kanssa. Sparraamisesta liiton kanssa on etua tukihakemuksen käsittelyssä.

Avustusta haetaan sähköisesti Suomisportin kautta. Henkilön, joka hakemuksen täyttää, tulee pystyä tunnistautumaan järjestelmään sähköisesti. Hakemukseen liitetään voimassaoleva yhdistyksen rekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen nimenkirjoittajat.

Lue lisää OKM:n seuratuesta

Hankekauden jälkeen hankeavustuksen käytöstä raportoidaan avustuksen myöntäjälle. Selvityksessä tulee olla talousraportin lisäksi myös tuloksellisuusraportti. Raportit lähetetään kirjeitse, ei sähköisesti.


Kysy lisää:

Tiiu Tuomi
Seurakehittäjä
Koulutus- ja harrastepäällikkö
tiiu.tuomi@taekwondo.fi
p. 0400 602756