Taegeuk poomsae -filosofiaa | Osa 1

Teksti: Emma Jämsén
Julkaistu: 4.5.2022

Taegeuk Poomsae

Taegeuk ( 태극 ) =vastakohtien yhteneväisyys (yin ja yang). Korealainen ääntäminen ”tai-jille”. Etelä-Korean lipussa taegukia kuvataan sinisellä ja punaisella ympyrällä.

Poomsae ( 품새 )= torjunta- ja hyökkäysliikkeiden määritelty kuvio

Taekwondossa on kahdeksan Taegeuk-liikesarjaa eli poomsaea. Jokainen liikesarja symboloi tiettyä luonnonvoimaa ja ne kuvataan triagrammilla myös Etelä-Korean lipussa. Sanan ”taegeuk” kuvastaessa vastakohtien yhteneväisyyttä (yin ja yang) jokaisella liikesarjalla on vastakohtansa. Taolainen ajattelu maailmankaikkeuden ja vastakohtien tasapainosta vie Taegeuk-liikesarjan filosofiassa kohti syvempää ymmärrystä tätä lajia kohtaan. Poomsae tarjoaa valtavia henkisiä ja luonnetta rakentavia etuja, kuten sinnikkyyden ja jatkuvan kehittymisen tunteen, keskittymisen, huomion, tietoisuuden sekä itsekurin kehittämisen. Se, mitä itse olemme. Värivöisinä harrastaja paneutuu maailmankaikkeuden luomiseen luonnonvoimien kautta, kunnes pääsee uudelle tasolle etsimään tasapainoa itsestämme. 

Näissä kahdeksassa artikkelissa käyn läpi teorian sekä filosofisen pohdintani kautta Taegeuk-liikesarjojen henkisen ja fyysisen toiminnan yhteyttä. Ensimmäisenä käsittelen ensimmäistä Taegeuk-liikesarjaa. 

Taegeuk Il Jang ( 태극 일장 ) = Taegeuk ensimmäinen osio

Taegeuk Il Jang -liikesarja symboloi taivasta ja valoa 건 [geon]. Ensimmäinen liikesarja on ensimmäinen oppi puhtaalle harrastajalle. Taekwondon harrastaja aloittaa uuden matkansa kohti mustaa vyötä ja ihmisyyttä perustekniikan avulla. Siispä ensimmäisellä liikesarjalla luodaan uusi kohtalo ja elämä. Tässä voimistuu kaiken alku ja syntymä sekä juuret omalle tielle. Tämä liikesarja on puhdas yang, aktiivinen ja etenevä. Yangin ilmentymänä liikesarja tulisi suorittaa mahdollisimman huolellisesti sekä avoimesti ja suoraselkäisesti. Tässä liikesarjassa tehty virhe muuttaa tulevia tapahtumia huonompaan suuntaan. Onhan taivas ollut ennen kaikkea maailmankaikkeudessa.

Esimmäisen Taegeuk-liikesarjan vastakohta on kahdeksas liikesarja Taegeuk Bal Jang ( 태극 팔장), joka symbolisoi maata 곤 [gon]. Taegeuk Il Jangin ilmansuuntana on etelä, joten vastakkaisessa päädymme pohjoiseen. Jos tarkasti mietimme, voimme löytää muualtakin kuin vain taolaisuudesta kertomuksia siitä, miten taivaan jälkeen luotiin maa. 

Trigammi ☰, joka löytyy myös Etelä-Korean lipusta. Se esittää itse taivasta sekä kyseiselle liikesarjale ominaisia poikkiaskelia. Taegeuk Il Jang -liikesarjassa astutaan jokaiselle kolmella oksalla kaksi askelta. Siitä tulee kolme yhteneväistä viivaa. Trigrammi näyttää myös yksinkertaisesti Taegeuk-liikesarjan liikkumiskaavan.


EMMAN POHDINTAA

Taivas on kaiken yllä ja symbolisesti kurotamme aina kohti taivasta ja onnistumisia. Vastakohtaisesti voidaan siis ajatella, että seisoessamme maan päällä näemme taivaan ja sen mahtavuuden. Onko ajatuksenamme siis lähteä ylöspäin heti vai miksi lopuksi juurrumme? Taivas symboloi ihmiselle myös toivoa ja nousua ylös, sieltä missä ikinä nyt onkaan. Vai olemmeko ensiksi vielä niin aloittelijoita, että näemme koko taekwondomatkamme vielä yhtenä selvänä nousuna kohti mustaa vyötä? Loppujen lopuksi palaamme jo seuraavassa Taegeuk-liikesarjassa takaisin alas järveen. Lähdemme siis vasta toisessa osiossa ymmärtämään taekwondouran mutkat ja haasteet. Vielä alussa olemme toivoa täynnä.

Tekniikka

Ensimmäinen Taegeuk nousee tekniikoiltaan koko ajan ylöspäin: arae makki, momtong makki ja olgul makki. Liikumme symmetrisesti ja määrätietoisesti koko ajan ylöspäin. Tekniikoissa tulee muistaa suoraselkäisyys, vaikka potkulla kurotammekin vielä korkeammalle varmuuden noustessa tasaiseen tahtiin. Olemme ylpeitä alkamastamme matkasta. Kun kerran luomme uutta elämää ja paneudumme taekwondon perustekniikkaan Taegeuk-liikesarjan kautta, tätä liikesarjaa tulisi pitää suuressa arvossa. 

Vaikka taekwondossa pyrimme koko ajan tummentamaan vyötämme ja oppimaan aina vain haastavampia tekniikoita, Taegeuk-liikesarjojen myötä luomme maailmankaikkeutta ennen kuin pääsemme toiselle tärkeälle tasolle, ihmisyyteen. Taekwondomatka alkaa perustekniikasta, joka tulee olemaan perustamme aivan kaikelle tekemällemme. Joten tämän poomsen jättäessämme sutaistuksi tyrimme myös tulevaisuutemme. Monessako liikesarjassa tulee keskilyönti tai lyhyt seisonta? Sitä voi miettiä siellä, missä liikesarjassa on menossa. Monesti näemme vyön värin muuttuessa naureskelevamme alemmille Taegeuk-liikesarjoille ja muistelemme niiden olevan helppoja. Jos silti perustaidot ja pohja eivät ole koossa, miten koskaan pääsisimme kunnialla sinne, missä ehkä olemme tänään? Joka kerta palaamme juurillemme ja aloitamme alusta. Mitä jos palaisimme aina kunnioittaen taivasta ja maailman ylväyttä?

Mitä taivas sitten on?

Taivas on suurin mahtimme, tuntematon ja samalla käsittämätön monella tapaa. Taivas, jonka näemme joka päivä erilaisena eroaa symbolisesta taivaasta, jonne käännämme sielumme katseen. Vaikka taivaan ajatellaan olevan se pelottava ja arvaamaton, loppujen lopuksi se on tyynein elementti maailmankaikkeudessa. Taivaan jälkeen edetään muihin luonnonvoimiin: järvi, tuli, ukkonen, tuuli, vesi, vuori ja maa.

Ensimmäisessä Taegeuk-liikesarjassa vallitsee rauha, vaikka se onkin puhdas yang. Yang edustaa maskuliinista puoltamme ja valoa. Se on täynnä energiaa ja toimintaa. Kaiken tämän ihminen saa valosta. Ensimmäinen "joom-bi" ennen ensimmäistä askelta rauhoittaa aina mielen alkavaan koitokseen. Samoin jokaisen suorituksemme jälkeen palataan rauhaan. Ajatukset palaavat siis aina takaisin rauhaan, taivaaseen. 

Taolaisuus - vastakohtien tasapainosta

Taegeuk Il Jang on yangin puhtaudesta huolimatta hyvinkin tasapainossa vastakohtia ajatellen. Oksissa torjunnan jälkeen tulee aina lyönti. Torjuntatekniikan kasvaessa kolmanteen oksaan otamme mukaan jo potkun tasapainottamaan yiniä ja yangia. Käsitekniikat ovat toispuoleisia, eli toinen käsi tekee pelkästään iskun tai torjunnan (yang).  Toinen käsi vuorostaan pysyy levossa (yin). Nämä kaksi vuorottelevat tasaisesti koko liikesarjan ajan. 

Liikesarja liikkuu tavanomaisesti alkupisteestä eteenpäin ja takaisin samaan pisteeseen. Ensimmäisessä Taegeuk-liikesarjassa on vain se ero, että eteenpäin liikutaan enemmän kuin takaisin. Emme pääsekään lähtöpisteeseen. Tämä johtuu kolmen oksan lisästä. Takaisin päin liikkuessa ei tehdä symmetrisesti yhtä monta oksaa. Voiko olla, että tämä Taeguk jää tahallaan "kesken" juuri sen takia, ettemme pääse vielä ensimmäisellä kerralla loppuun asti, vaan taival on vasta edessä?