Vastuullinen kamppailuseura

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet Urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaan vuosina 2020 - 2024. Vastuullisuusohjelman viisi pääkohtaa ovat:

- hyvä hallinto
- turvallinen toimintaympäristö
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- ympäristö ja ilmasto
- antidoping

Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta, jossa toteutuvat seuraavat periaatteet: 

- Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
- Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
- Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.
- Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.
- Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Näille sivuille on kerätty sekä Olympiakomitean että kamppailulajien materiaaleja vastuulliseen toimintaan.

Lisätietoa:
Vastuullisuus, Olympiakomitea
Reilu Peli - urheiluyhteisön eettiset periaatteet