Arvot

Avointa päätöksentekoa ja puhdasta urheilua

Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.

Sitoudumme edistämään antidopingtyötä, kilpailumanipulaation ehkäisyä ja urheilun reilun pelin periaatteita.


Luotto yhteiseen tekemiseen

Yhteisen näkemyksen määritteleminen auttaa rakentamaan luottamusta ja yhteisen tekemisen kautta voimme kasvaa ja uudistua. Luottamus vauhdittaa kehitystä.


Keskinäinen kunnioitus

Lajin monipuolisuus on rikkaus, joka käännetään kilpailueduksi.

Kunnioitamme toisiamme riippumatta siitä, mitä lajin osa-aluetta edustamme.


Kaikkien harrastus

Yhdenvertaisuus on kantava arvona kaikessa liiton toiminnassa.

Terveellinen ja monipuolinen harrastus kaikenikäisille.

Sitoudumme toimiaan syrjintää, häirintää ja kiusaamista vastaan.

Urheilija- ja harrastajalähtöisyys kaikessa tekemisessä.