Viimeinen kappale

Teksti: Emma Jämsén ja Eva Kottonen
Julkaistu: 27.12.2023

Taekwondo-lehti täytti tänä vuonna pyöreät 20 vuotta. Ensin Kihap-lehtenä tunnettu aviisi sai alkunsa vuonna 2003 Kim Sinisalon toimiessa ensimmäisenä päätoimittajana. Vuonna 2006 lehti vaihtoi nimekseen Taekwondo, ja tähän mennessä sitä on luotsannut kymmenen päätoimittajaa. Lehti on kokenut monta muotoa näiden 20 vuoden aikana paperisesta hybridiversion kautta täysin sähköiseen. Ensi vuonna artikkelien julkaisut siirtyvät blogimuotoon.

Voit lukea paperisen lehden historian täältä.

Kuluvana vuonna lehden päätoimittajuus oli ensimmäistä kertaa jaettu kahden päätoimittajan kesken, mikä mahdollisti panostuksen entistä ammattimaisempaan sisältöön. Alla heidän mietteitään siitä, miltä vuosi 2023 näytti toimituksen silmin.


Kaksin aina kaunihimpi

"Taekwondon saralla olen päässyt tutustumaan Suomen vaikuttaviin tekijöihin sekä saanut lukea ja kirjoittaa jokaisen omaa tarinaa heidän uraltaan tatamilla. Kaikki tämä on ollut suuri kunnia!

Kaksi vuotta päätoimittajana on tuonut taekwondon suuremmaksi tekijäksi kuin pelkästään harrastukseksi omalla tielläni. Iso kokonaisuus on lähtenyt rakentumaan ja voin olla vain ylpeä siitä, miten meidän taekwondoliitto toimii ja pitää sisällään upeita tähtiä. Kiitos teille, ketkä olette lähteneet jakamaan kokemuksia kanssamme.

Vuoden olen saanut työparikseni mitä rautaisemman tekstitykin, Evan ja olen erittäin iloinen siitä, että yksinkin yrittäjänä voi tehdä yhteistyötä näin mahtavien tyyppien kanssa. Samoin kiitän Tatu Iivanaista, joka on viilannut tekstinkorjaustani aina vain kultaisemmaksi ja toiminut mahtavana tukena. Niinkuin Eva valitsikin täysin paikkaansa pitävän otsikon: taekwondo todellakin tuo ihmiset yhteen. 

Kiitän omasta puolestani lukijoitamme sekä päätoimittajaedeltäjiämme, ketkä ovat juosseet edellä ja antaneet viestikapulan jatkua minun ja näin ollen Evan käsissä. Tämä olkoon viimeinen kappaleemme Taekwondo-lehden päättyessä vuoden 2023 loppuun. "


Emma Jämsén


Taekwondo tuo ihmiset yhteen


"Kulunut vuosi Taekwondo-lehden toisena päätoimittajana on ollut onnistunut ja mieleenjäävä kokemus. Lehdessä olemme nostaneet esiin kiinnostavia persoonia ja ilmiöitä, joiden kautta olemme pyrkineet tuomaan lukijoillemme tietoa ja uusia näkökulmia sekä inspiroimaan uusia ajatuskulkuja. Taekwondosta ovat tämän vuoden artikkeleissamme puhuneet niin harrastajat, seuratoimijat, kilpaurheilijat, valmentajat kuin vapaaehtoisetkin aina ruuhka-Suomesta maakuntiin ja taajamista saaristoon. 

Sen myötä onkin ollut ilo seurata, miten monipuolisesti lajia harrastetaan Suomessa, ja miten se kokoaa yhteen eri taustoista tulevia eri ikäisiä ihmisiä, joita yhdistää sama intohimo. Pandemia-aika painaa yhä hieman pohkeissa, ja lisäksi inflaatio sekä harmaat tulevaisuudennäkymät luovat epävarmuutta. Siitä huolimatta harrastajat ovat löytäneet takaisin treenisaleille – ja moni myös ensimmäistä kertaa.

Yhtä lailla taekwondo tuo yhteen urheilijoita ja harrastajia ympäri maailman, ja kansainvälisyys nousikin lehdessä vahvasti esiin myös tänä vuonna. Jokainen lajin parissa toimija onkin omalla tavallaan taekwondon lähettiläs. Se on tehtävä, joka tiedostetaan, ja jota kunnialla toteutetaan.

Kiitän lukijoitamme tästä vuodesta ja toivotan menestystä valitsemassanne lajissa myös ensi vuodelle. Kurottakoon potkunne korkealle!"'


Eva Kottonen