Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä.

Puhtaasti Paras -verkkokoulutus

SUEK:in Puhtaasti Paras -koulutukseen sisältyy seitsemän moduulia. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Erivapausmenettely

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. SUEKin tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainväliseen testauspooliin kuuluvat urheilijat hakevat erivapauden kansainväliseltä liitolta. Testauspooliin kuulumattomien kansainvälisen tason urheilijoiden, joilla on SUEKin hyväksymä erivapaus, tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEKin tekemän erivapauspäätöksen.


Kaikki ottelussa yleisen sarjan (R1) liiga- tai SM-sarjoihin tai liikesarjoissa yli 18-vuotiaiden ranking- tai SM-sarjoihin osallistuvat urheilijat. Heidän tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet etukäteismenettelyllä Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti. Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. SUEK pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

World Taekwondon alaisiin G-kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tai Global Athlete Licensen haltijoiden tulee hakea erivapautta suoraan ITA:lta, joka hoitaa World Taekwondon puolesta erivapaushakemusten käsittelyn.

Liiton toiminnanjohtaja (p.0400 519 531, office@taekwondo.fi) toimii vastuuhenkilönä ja neuvoo tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden hakemisesta ovat nähtävillä SUEKin Internet-sivuilla (www.suek.fi) ja World Taekwondo internet-sivuilla (http://www.worldtaekwondo.org/anti_doping-wt/therapeutic.html).

Erivapauden hakeminen SUEKin kautta:

 • Erivapautta haetaan SUEKin erivapaushakemuslomakkeella (SUEKin sivuilta)
 • Hakemus on suositeltavaa täyttää englannin kielellä
 • Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua
 • Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
 • Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään SUEKin toimistolle joko postitse (SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki) tai turvapostilla (ohjeet SUEKin sivuilla)
 • Erivapaudet ovat aina määräaikaisia

Erivapauden hakeminen World Taekwondon kautta:

 • Erivapautta haetaan ITA:n erivapaushakemuslomakkeella.
 • Hakemus tulee täyttää englannin kielellä
 • Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua
 • Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
 • Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään ITA:lle sähköpostitse: tue@ita.sport
 • Erivapaudet ovat aina määräaikaisia

ILMOita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.