Mooduk Kwan

Nopeasti Korean itsenäistymisen jälkeen (todennäköisesti 9.11.1945) avattiin koulu, joka sai nimekseen Moo Duk Kwan. Suomen Taekwondoliiton kannalta Moodukwanin historia on mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska liiton vyökollegion pitkäaikainen puheenjohtaja Allan Paulsen on ollut 1960-luvulta alkaen Moodukwan-mestarien KWON Yae Hwan ja SHIN Boo Yongin oppilas.


Alkuperäinen Moodukwan perustettiin Seoulissa sijaitsevan rautatieaseman yhteyteen ja tästä syystä sitä kutsuttiin pitkään nimellä ”Rautatiekoulu”. Koulun perusti HWANG Kee (s.1914), joka oli omien kertomustensa mukaan nuoruudessaan opiskellut sekä taekyonia että subakia. HWANG Kee oli hetken aikaa myös LEE Won Kukin oppilaana Chung Do Kwanissa. Hän ei kuitenkaan tiettävästi saavuttanut dan-arvoa missään lajissa ennen oman koulunsa perustamista. HWANG Kee itse on väittänyt opiskelleensa myös kiinalaisia taistelutaitoja työskennellessään Mantsuriassa (esimerkiksi YANG Kuk Jin–nimisen kungfu-opettajan opissa 1936-1937), mutta näille väitteille ei ole löytynyt pitäviä todisteita. Hwang Kee on lisäksi sanonut brutaaleista harjoitusmenetelmistään tunnetun Gojuryu–karaten opettajan, Gogen Yamaguchin (s. 1909), olleen hyvä ystävänsä. Yamaguchi todella oleskeli samoihin aikoihin Mantsuriassa (Japanin hallituksen virkamiehenä/vakoojana) kuin Hwang, joten tämä on mahdollista. Tarkkaa tietoa Moodukwan-koulun taustavaikuttajista on kuitenkin vaikea löytää. Se tiedetään varmuudella, että Moodukwanin käytössäännöt ja toimintatavat olivat muita Korean itsenäistymisen jälkeen syntyneitä kouluja ankarammat.


HWANG Kee kutsui opettamaansa lajia aluksi nimellä Hwa Soo Do, mutta vaihtoi nimen Tang Soo Doksi keskusteltuaan Chungdo- ja Jido-koulujen mestarien kanssa. Hän kutsui välillä lajiaan myös Soo Bakh Doksi, mutta palasi jälleen Tang Soo Doon. Tähän päätökseen suurin vaikutus oli LEE Won Kukilla, joka suositteli Tang Soo-nimen käyttämistä, koska se on koreankielinen käännös toude-sanalle. LEE Won Kuk piti vanhempaa okinawalaista tapaa tehdä tekniikkaa (toude) parempana kuin Gichin Funakoshin Japanissa luomaa tapaa (karate-do). Alkuperäinen okinawalainen laji tunnettiin nimellä toude jitsu, jonka käännös olisi koreaksi ollut Tang Soo Sool. LEE Won Kuk halusi kuitenkin korostaa itsensä kehittämisen aspektia (do) harjoittelussa ja kutsui siksi lajiaan nimellä tangsoodo. Tämä nimitys siirtyi myös Moodukwaniin.


Alkuperäisen Moodukwanin kolme keskeistä arvoa olivat vastuuntunto, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Harjoittelussa käytettiin sekä välittömästi palautuvia ”snap-tekniikoita” että kohteen läpäiseviä ”thrust-tekniikoita”. Nykyään harjoiteltavassa tangsoodossa suositaan varsin pitkiä asentoja verrattuna Kukki-taekwondoon, vaikka itse asiassa Kukkiwonin opettama tapa tehdä tekniikkaa on lähempänä sitä tangsoodoa, jota opetettiin 1940-luvulla. Maailman Moodukwan-liitto toimii edelleen aktiivisesti ja opettaa tangsoodoa. Liiton päämaja sijaitsee Seoulissa. HWANG Kee toimi järjestön presidenttinä kuolemaansa asti (k. 2002).


Ensimmäinen Moodukwan-danin suorittanut oli KIM Woon Chang. Häntä seurasivat 1) HONG Chong Soo, 2) CHOI Hui Suk, 3) YOO Kwa Young, 4) NAM Sam Hyun, 5) KIM In Suk, 6) LEE Bok Sung, 7) HWANG Jin Tae, 8) WON Yong Bup, 9) CHUNG Chang Young, 10) LEE Kang Ik. Jokainen edellä mainituista työskenteli jollakin tavalla rautateiden palveluksessa, joten koulu myös levittäytyi ympäristöön ”rautateitä pitkin” (harjoitussaleja avattiin lähinnä asemien varastotiloihin). Vasta vuonna 1955 avattiin Moodukwanin pääharjoituspaikka Seoulissa - erään aseman kupeeseen sekin. Samana vuonna käytiin myös ensimmäinen tangsoodon Kiina-Korea-ystävyysottelu. Ilmeisesti HWANG Keen läheisten Kiinan suhteiden vuoksi hänen johdollaan harjoiteltavaa taitoa kutsuttiin nimellä tangsoodo eli ”kiinalaisen käden tie” vielä silloinkin, kun muut koulut olivat jo ottaneet käyttöön taekwondo-nimen.


Moodukwan on aina ollut korealaisten kamppailulajikoulujen joukossa eräänlainen ”musta lammas”, joka on erottunut muista kouluista niin lajiteknisiin kuin poliittisiinkin asioihin liittyvissä valinnoissa. Esimerkiksi vuonna 1960 Moodukwan erosi eri koulukuntien yhdistymisen merkiksi perustetusta Korean Tangsoodo-yhdistyksestä (myöhemmin yhdistys vaihtoi nimensä perinteisempään muotoon ja sitä alettiin kutsua nimellä Korean Soo Bak Do-yhdistys). Maaliskuussa 1965 KIM Young Taek ja HONG Chong Soo palauttivat Moodukwanin yhdistykseen, mutta ilman koulukunnan perustajaa HWANG Keetä. Uudeksi päämieheksi tuli LEE Kang Ik, jonka jälkeen johtoasemaan astuivat ensin HONG Chong Soo (nimettiin vuonna 1974 myös Kukkiwonin varapresidentiksi) sekä hänen jälkeensä OH Se Joon.


Moodukwanin symbolissa, jonka eri versioita on esillä jutun alussa, on neljätoista lehteä kummallakin puolella. Lehdet symboloivat Korean neljäätoista osavaltiota ja koulun leviämistä niihin kaikkiin. Nyrkki symboloi oikeudenmukaisuutta. Keskimmäinen koreankielisistä kirjainmerkeistä tarkoittaa Moodukwania, vasemman puoleinen merkki on ”Tang” (kiinalainen) ja oikeanpuoleinen merkki on ”Soo” (käsi).