Yhdessä kurottaen tähtiin

Teksti: Emma Jämsén
Julkaistu: 4.10.2023

Tähtiseurapäivillä 9.10.22. Mukana Kari Hakala (taka vas.), Mikko Mäki-Rahkola sekä muita Taekwondoliiton Tähtiseurojen edustajia: Tarja Vaskuri, Kirsi ja Timo Jansson, Minttu Koskinen, Saana-Mari Vienonen (etu vas.) sekä Tiiu Tuomi.

Monien taekwondoseurojenkin seinältä löytyy arvostettava Tähtiseuramerkki. Se ei tarkoita kiiltokuvamaista etikettiä, joka houkuttelee uusia seuraajia harrastamaan, vaan merkin takana on pitkä ja antoisa prosessi, jossa keskitytään Suomen Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen laatimiin Tähtiseuraohjelman laatutekijöihin. Merkkiä antaa  seuralle laatuleiman heidän toiminnastaan sekä tavoitteistaan. Tähtimerkki kertoo siitä, että seurassa on laadukasta lasten ja nuorten toimintaa ja/tai aikuisten harrastetoimintaa.


Tiiu Tuomi on ollut Suomen Taekwondoliitossa jo vuodesta 2004, ja toimii nyt harraste- ja koulutuspäällikkönä. Tähtiseuroista puhuttaessa Tuomi toimii  seurakehittäjänä   seurojen tarpeisiin sekä lähtökohtiin perustuen. Hänen johdollaan seurat pystyvät hakemaan tukea omalle tielleen ja laatutekijöiden täyttyessä toimii myös auditoijana auditointitilaisuudessa. 


Tällä kertaa vuosien kokemusten jälkeen Tuomi pääsi  tekemään seurakehitysprosessia useiden kamppailulajien kanssa yhteistyössä. Kamppailulajiliitoista mukana oli Taekwondoliiton lisäksi Judoliitto ja Nyrkkeilyliitto.Yhteinen matka kohti Tähtiseuramerkkiä sai alkunsa kahden vuoden välein järjestettäviltä Tähtiseurapäiviltä lokakuussa 2022, mikä osoittautui inspiroivaksi ajankohdaksi hakea mukaan prosessiin. Prosessiin haki yhteensä seitsemän seuraa, joista kaksi edusti taekwondoa: Taekwondo Vihti ja Porin Taekwondo. Lisäksi mukana oli  kolme judoseuraa ja kaksi nyrkkeilyseuraa. Kaikki mukaan hakeneet saivat prosessin myötä tärkeitä uusia kontakteja ja yhteistyö tulee näin ollen jatkumaan matkan ulkopuolellakin.

 

Silmissä tähtiä

Suomen Taekwondoliiton alta löytyy jo seitsemän Tähtiseuraa, joista kolmella on lasten ja nuorten toiminnan Tähtimerkki ja neljällä on lasten ja nuorten toiminnan sekä aikuisten harrasteliikunnan Tähtimerkit. Jokainen Tähtiseura hakee uusinta-auditointia kolmen vuoden välein, mikä takaa laadun suunnitelmallisen ylläpidon seuran sisällä. Seurat hakeutuvat itse mukaan prosessiin tähtien kiilto silmissä, jolloin Tuomi lähtee viemään asiaa eteenpäin yhdessä seurojen kanssa. Vaikka Tähtiseuratoiminta ei vielä ole kovinkaan tunnettua taekwondoseurojen kesken, Suomessa on jo yli 600 Tähtiseuraa ja vuositasolla uusia Tähtiseuroja tulee kymmeniä. Viimeisimmät tähdet ovat syttyneet Suomen Taekwondoliittoon vuonna 2021.


Seurat ilmoittautuivat mukaan joko saadakseen lisätietoa prosessista tai hakeutuakseen Tähtiseuraksi mahdollisimman pian. Mukaan lähtenyt Porin Taekwondon puheenjohtaja Kari "Kapa" Hakala päätti seurueensa kanssa lähteä täysillä mukaan pitkän, alustavan mietintäprosessin myötä. Porin seuralla oli suuri aikomus hakea Tähtiseuraksi jo ennen koronaa, mutta toiminnan aktivoituessa uudelleen ja Tuomen lähetettyä herättelyviestin seura oli täysin valmis lähtemään koitokseen. Melkein 300-päinen seura sai uusien upeiden tilojen rakennusurakan juuri valmiiksi yksinkertaisella ja tyylikkäällä silauksella, josta puuttuu  enää Tähtiseuramerkki. "Tähtiseuramerkki on luotettavan ja hyvän toimijan status, joka kertoo siitä, että ollaan laatutietoisia", Hakala kuvailee Tähtiseuramerkin arvoa.


Hakala kertoo seuran pyöräyttäneen kaikki dokumentaatiot uusiksi toimintakäsikirjasta lähtien. "Jos ei olisi innokasta kirjoittajaa löytynyt, tämä saattaisi olla erittäinkin tuskainen tie", Hakala naurahtaa. Seura lähti aktiivisella neljän hengen tehotiimillä viemään  kehitysprosessia eteenpäin varmoin askelin ja päämäärin. Tavoitteena olisi saada  Tähtiseurahakemus lähetettyä ja auditointi suoritettua vielä tämän vuoden puolella. Seura päätti tehdä kaiken nyt kertarytinällä, jotta jatkossa kaikki olisi pelkkää päivittämistä. Viilausta vaille valmis paketti on ollut raskas tie pienellä porukalla, mutta toisaalta asiat on saatu etenemään selkeästi yhdessä. 


Taekwondo Vihdin tiloissa järjestetään vuosittain paljon leirejä. Kuva: Taekwondo Vihti

Vuodessa viisaampi

Vuoden kestävään yhteiseen matkaan liittyi kuuden etä-webinaarin lisäksi kaksi yhteistä lähitapaamista koko porukalla. Webinaareissa sai inspiroitua ja oppia asiantuntijoiden puhuessa. Tähtiseurapäivillä pääsi näkemään itse tilaisuuden, joka innostutti osallistujia entisestään. "Enemmillä resursseilla pystyi paremmin toteuttamaan asioita, kun tehtäviä pystyi jakamaan ja puhujia oli useampi", Tuomi kertoo kamppailulajien yhteisen seurakehitysprosessin näkökulmasta. Yhteinen matka päättyi elokuussa 2023, josta seurat jatkavat omia polkujaan Tuomen avustuksella.


Taekwondo Vihdin rahastonhoitaja Mikko Mäki-Rahkola kehottaa toimimaan seurakehityksessä isolla porukalla, koska prosessi on työläs eikä matkalle kannata lähteä pienillä resursseilla. Yhdessä tekeminen on suuressa arvossa tämän prosessin aikana, sillä työtä riittää enemmän kuin moni osaa kuvitellakaan. "Pohjatieto Tähtiseuramerkistä on ollut tiedossa, kun on saanut nähdä läheltä salinaapurina toimivan toisen Tähtiseuran toimintaa", Mäki-Rahkola kertoo. 


Seura päätti lähteä seuraamaan ja oppimaan Tähtiseuraprosessista lisää. Ajatus Tähtiseurasta on ollut kauan mielessä ja hanketta on jo useana vuonna lykätty eteenpäin . "Erona aiempaan tällä kertaa halusimme oppia lisää prosessista ja ymmärtää mitä se vaatii. Seminaarissa vasta käsitimme koko seurakehitysprosessin ja sen  vaatimustason, jonka jälkeen oli helppo laskea 1+1 ja todeta omien tämän hetkisten resurssien puute", Mäki-Rahkola toteaa. Taekwondo Vihti on laittanut auditoinnin hakemisen jäähylle tältä erää, mutta tavoite ei missään nimessä ole haudattu. "Prosessiin ei tule lähteä väärin odotuksin, sillä merkintä ei tule ilmaiseksi. Tähtiseuraksi pääseminen vaatii työtä itse seuralta ja sen tekijöiltä niin kuin sen kuuluukin", Mäki-Rahkola neuvoo.


Seurojen edustajien mukaan vuoden yhteinen matka oli toteutettu erittäin toimivana konseptina. Ohjattu prosessi ulkopuolelta tulevine päivämäärineen ja ohjauksineen ei jätä seuroja yksin rämpimään, vaan apua saa aina kun sitä tarvitsee. "Tekemistä on paljon, mutta koko prosessista on pelkkää hyötyä koko seuralle", Mäki-Rahkola toteaa. Prosessin moninainen sisältö pitää sisällään eri relevantteja osa-alueita kuten esimerkiksi johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Kaikki räätälöidään kullekin seuralle ja teorian lisäksi Tuomelta saa lähitukea.

Porin Taekwondo pääsi muuttamaan uusiin tiloihinsa kesällä 2020. Paikka saatiin muokattua tyylikkääksi ja palvelee pelkästään taekwondoseuraa. Kuva: Porin Taekwondo ry

Yhteistyö on poikaa

Hakala ja Mäki-Rahkola kehuivat yhteistä seurakehitysprosessia innostavaksi tavaksi kehittää omaa seuraansa kohti parempaa. Yhteisissä tapaamisissa ja ryhmätehtävissä ammennettiin ja jaettiin tietoa sekä kokemuksia puolin ja toisin. "Tapaamisista sai paljon edullista tietoa ja virallisten oppien lisäksi muilta seuroilta sain kullanarvoisia vinkkejä käytännön tekemiseen", Mäki-Rahkola vinkkaa. Seurakohtaisissa keskusteluissa kävi ilmi, että jokainen seura kamppailee suurinpiirtein samojen haasteiden ja ongelmien kanssa, mikä teki yhteistyöstä erittäinkin lajiriippumattoman. Jokainen pystyi näin ollen sparraamaan ja neuvomaan puolin ja toisin oman toimintansa kautta muita, mikä nosti ryhmähenkeä sekä tekemisen meininkiä yhä vain korkeammalle. "Ilman lähitapaamisia ja muita seuroja prosessi olisi jäänyt kovin laihaksi", Hakala toteaa. "Vain kahden taekwondoseuran mukanaolo ei haitannut ollenkaan, päinvastoin. Seurojen välinen yhteys olisi toki voinut ollut vieläkin läheisempää, jos mukana olisi ollut vain samaa lajia edustavia seuroja", Mäki-Rahkola lisää. 


Mäki-Rahkola kannustaa kaikkia  tutustumaan Tähtiseuraohjelmaan ja sen jälkeen vasta tekemään arvion, miten Tähtiseuramerkki hyödyttäisi omaa seuraa. "Tärkeintä on että päätöksen tekee yhdessä seuran kanssa, sillä kukaan ei pysty yksin tekemään tätä", Hakala julistaa. "Auditoinnin hakeminen ei ole pumpulinen tie, mutta yhdessä se on kumminkin helposti rullattava asfalttitie." Hakala kehottaa myös pitämään päivämääristä kiinni, koska muuten asia "jää pöytälaatikkoon ja unohtuu". 


"Takki auki, leuka pystyyn ja merta päin", sanoo Hakala kannustaen muitakin seuroja hakemaan mukaan, jos on edes pienesti miettinyt asiaa. Loppujen lopuksi vaativa työ ei ole niin vaikeaa, kunhan vain päättää pysyä tiellä. Mäki-Rahkola rohkaisee ehdottomasti myös hakemaan mukaan, vaikkei olisikaan vielä täysin valmis, sillä seminaareissa oppii parhaiten herättelemään ja tunnistamaan seuran uinuviakin tarpeita.

Ansaitsisiko seuranne tähden? Lue lisää tähtiseuratoiminnasta täältä.