1-tason koulutus

Taekwondoliiton 1-tason koulutus

Koulutuksen tavoitteena on tavoittaa entistä useampi aloitteleva ohjaaja koulutuksen pariin ja madaltaa kynnystä ohjaajakoulutuksiin osallistumiseen. Koulutusta uudistettaessa keskityttiin paitsi sisältöjen kehittämiseen lajin näkökulmasta myös työskentelytapojen moninaistamiseen ja uudistumiseen. Osa koulutuksesta suoritetaan seurassa tai verkossa seurakoulutuksena ja ohjausharjoitteina, osa verkko-opiskeluna ja osa lähijaksolla. Koulutuksen laajuus on sama 50 h kuin ennenkin, mutta lähijakson osuus siitä on vain 16 h.

Koulutuksen sisältö jakaantuu eri työskentely-ympäristöihin.

Uudistetun koulutuksen rakenne: seurakoulutus, verkko-opinnot, ohjausharjoitukset ja liiton järjestämä lähiopetus.

Ensimmäisen seurakoulutus osion (6 h tai 2 x 3 h) tavoitteena on antaa aloittevalle ohjaajalle perustiedot siitä, kuinka ohjata turvallinen ja innostava taekwondotunti ja siitä, mitkä ovat hyvän ohjaajan ominaisuuksia.

Aloitteleva ohjaaja voi käydä seurakoulutus-osion joko omassa tai lähiseurassa, jos seurakouluttaja läheltä löytyy. Taekwondoliiton seurakouluttajat, joita on 12 ympäri Suomea, kouluttavat näitä seuraosioita sekä omissa seuroissaan, että tilauksesta ympäri Suomea.

Koulutuksen järjestämiseksi on hyvä saada n. kymmenen hengen porukka kasaan. Tämä määrä takaa riittävän määrän keskustelua ja mielipiteitä, sekä rikastuttaa näin koulutussisältöä. Toiveena on, että seurakoulutuksen järjestetäään aina samoihin aikoihin vuotta, jotta osallistujille jää riittävästi aikaa suorittaa tehtäviä ennen lähijaksoa.

Mikäli omasta seurasta ja lähialueilta ei saada riittävän isoa ryhmää kasaan, seurakoulutuksia järjestetään myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on 2 x 2,5 tunnin mittainen ja se suoritetaan kahtena arki-iltana. Verkkokoulutuksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. 

Seuraavat seurakoulutukset zoomissa (linkistä ilmoittautuminen)
13.-15.9.2021

15.-17.11.2021

Verkossa suoritettavat oppimistehtävät ja -harjoitukset suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Tehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, kuitenkin niin, että kaikki tehtävät tulee olla tehtynä ennen kuin osallistuja saa todistuksen koulutuksesta.

Verkko-opinnoissa on sekä luettavia liitteitä että harjoitustehtäviä ja niistä on tarkemmat ohjeet verkkoympäristössä. Tehtävien suorittaminen on helppoa ja sen voi tehdä silloin, kun itsellä on aikaa.

Kun kouluttautuja on suorittanut seurakoulutuksen, hän pääsee tutustumaan verkkokoulutusmateriaaleihin.


Tietokone pöydällä avoinna.
Seurassa suoritettavat ohjausharjoitukset sisältävät käytännön harjoittelua seurassa. Ohjausharjoituksia on yhteensä viisi ja ne voidaan suorittaa ohjaamalla tai apuohjaamalla joko koko harjoitus tai osa siitä (ala-ikäiset osallistujat). Jokaisella ohjausharjoituksella on ohjaamiseen liittyvä teema, johon liittyen tehdään havaintoja ohjauksen aikana.

Seurassa suoritettavien ohjausharjoitteiden koordinoimiseksi on hyvä, jos seuralla on koulutuksesta vastaava henkilö. Tämä henkilö voi seurassa koordinoida useiden ohjaajien ohjausharjoitteluita ja auttaa harjoittelun suorittamisessa.
Liiton järjestämä lähiopetus, eli lähijakso järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tavoitteena on, että jokaiseen koulutukseen saadaan n. 15 - 20 osallistujaa ympäri Suomea.

Lähijaksot sisältävät taekwondon erityispiirteitä lasten ja aikuisten ohjaamisessa, kilpataekwondon perusteita, turvallisuutta ja kamppailija ei kiusaa-osion lisäksi myös käytännön harjoittelua kouluttajien johdolla.

Seuraava lähijakso järjestetään 27.-28.3.2021. Lue lisää!


1-tason koulutuksen hinnoittelu

1-tason koulutuksen hinta muodostuu kahdesta osasta: seurakoulutuksesta ja lähijaksosta.

Seurakoulutuksen hinta on 60,00 euroa/osallistuja
Lähijakson hinta on 150,00 euroa/osallistuja

Hinta sisältää opetuksen lisäksi pääsyn Claned-verkkoalustalle, jossa suoritetaan verkko-opintoja ja ohjausharjoituksia osana koulutusta.