Seurojen Tuplaturva

Pohjola  Vakuutuksen Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen.

Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet Olympiakomitean jäsenjärjestöt sekä niiden liittojen piirit, alueet ja jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt.

Tuplaturva on voimassa kaikkien niiden järjestöjen osalta, jotka ilmoittautuneet mukaan.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 16-­550-­119-­2

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. 

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2015 eteenpäin vakuutettuna kaikenikäiset entisen 80 ikävuoden sijaan.

Tapaturman sattuessa ota yhteys Pohjola Terveysmestari –palveluun
Tavoitat terveysmestarit puhelimitse 0100 5225 tai Pohjola Sairaala ­sovelluksen kautta.OP:n vakuutusasiakkaana saat terveysmestarilta avun kaikkiin terveyshuoliin, hoito­ohjeet pienempiin vaivoihin ja tarvittaessa ohjauksen sopivaan hoitoon etälääkärille tai lähimpään Pohjola Sairaalan tai OP:n kumppanin vastaan­otolle.Terveysmestari tarkistaa maksullisen hoidon yhteydes­sä vakuutuksesi ja hoitaa korvausasian puolestasi, joten maksat käynnin yhteydessä Pohjola Sairaalassa tai OP:n kumppanilla vain mahdollisen omavastuun.

Palveluaikojen ulkopuolella ja akuuteissa kiiretapauksissa voit hakeutua mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saa­daksesi ensiapua. Ota lääkärikäynnille mukaan Kela­kortti.

Jos hakeudut itse lääkäriin tai olet jo käynyt hoidossa, maksat lääkärikulut ensin itse ja tee sitten vahinkoilmoitus OP­-mobiilissa tai OP:n verkkopalvelussa. Jos sinulla on OP:n verkkopankkitunnukset, on vahinkoilmoitus helpointa tehdä OP-mobiilissa.


Toiminnanvastuuvakuutus 16-549-­997-­7

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on esitetty, on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle mah­dollisimman pian. Tee vahinkoilmoitus verkossa osoitteessa vahinkoapu.op.fi. Valitse ensin oikeasta ylälaidasta ”Yritys­asiakkaat” ja sitten ”Toiminta ja vastuu” ­laatikosta kohta ”Yritykseni aiheutti toiminnallaan vahinkoa toiselle” ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli asian käsittelyssä tarvitaan lisätietoja, pyytää käsittelijä niitä vahinkoilmoituk­seesi tutustuttuaan. Annamme asiassa korvauspäätöksen, kun meillä on kaikki vahingon korvattavuuden selvittämi­seksi ja vahingon määrän arvioimiseksi tarvittavat tiedot.Huom! Vahinkoilmoituksen voi tehdä vain vakuutuksenotta­ja (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seu­ran, liiton tai Suomen Olympiakomitea ry:n työntekijä). Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingonaiheuttajaan.


Lisätietoja vakuutuksen kattavuuteen ja vakuutusehtoihin liittyen: 

Tuplaturvan esitteestä tai 
Pohjola Vakuutuksen konttoreista sekä puh. 03030303, www.pohjola.fi. 
Kun asioit Pohjola Vakuutuksen kanssa liittyen Tuplaturvaan, muista kertoa vakuutunumerot (kts. yllä).

Suomen Taekwondoliiton jäsenseuroilla on liiton puolesta maksettuna TUPLATURVA-vakuutus!