2-tason koulutus

Taekwondoliiton 2-tason koulutuksen laajuus on noin 100 tuntia. Koulutukset järjestetään kamppailulajien kanssa yhteistyössä kerran vuodessa. Koulutus toteutetaan Varalan Urheiluopiston kanssa (kehityshanke 2022 - 2023). Koulutukseen sisältyy sekä etä- että lähiopintoja ja niiden lisäksi oppimistehtäviä omassa toiminta-ympäristössä. Koulutuksessa valitaan suuntautuminen kolmesta vaihtoehdosta: lasten ja nuorten ohjaaminen, aikuisharrastajien ohjaaminen tai kilparyhmien ja urheilijoiden valmentaminen. Sisältö koulutuksessa on kaikille suuntautumisille sama, mutta koulutuksen aikana on yksi suuntautumiseen kohdistuva etäosio ja oppimis- ja ennakkotehtäviä tehdään omaan suuntautumiseen liittyen ja omassa toimintaympäristössä.


Taekwondon 2-tason koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi, kun seuraohjaajan koulutus (taso I) on suoritettu. Osallistumisoikeuden voi saada myös muun vastaavan koulutuksen perusteella. Tällöin käytetään AHOT-menettelyä

2-tasolle osallistujien on oltava vähintään 18 vuotiaita ja vyöarvoltaan vähintään 2kup, lisäksi osallistujilla tulee olla vähintään perustason osaaminen ensiapuun liittyvissä asioissa. 2-tason koulutuksen suorittaminen tuottaa Taekwondon lajiohjaajan pätevyyden ja valmiuden toimia jatkossa kouluttajana Taekwondoliiton 1-tason koulutuksissa. Siksi koulutuksissa on mahdollisimman käytännönläheinen lähestymistapa sisältäen urheilijoiden ohjaamista tai valmennuksen suunnittelua aidossa tilanteessa.


Ohjaaja katsomassa, kun kaksi miesharrastajaa harjoittelee itsepuolustusta.