Häirintätapausten ennaltaehkäisy ja käsittely

Olympiakomitean periaatteiden mukaan liikuntayhteisöissä ei hyväksytä sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä. Suomen Taekwondoliitto sitoutuu Olympiakomitean jäsenliittona tähän periaatteeseen.


Mistä häirinnässä on kyse?
Häirintä voi olla esimerkiksi loukkaavaa nimittelyä, sukupuolisesti vihjailevia eleitä, vartaloon, pukeutumiseen tai yksityiselämään liittyviä huomautuksia, koskettelua, halventavia vitsejä, seksuaalisten kuvien ja muiden materiaalien näyttämistä tai lähettämistä, toistuvia seksuaalissävytteisiä ehdotuksia tai seksuaaliseen kontaktiin kiristämistä tai pakottamista.

Vastuunsa tuntevassa taekwondo-seurassa uskalletaan puhua häirinnästä. Seurassa kannattaa yhteisesti sopia, ettei sitä sallita missään muodossa – oli tekijänä sitten eri tai samaa sukupuolta oleva aikuinen, lapsi tai nuori, seuratoimija, valmentaja, harrastaja tai harrastajan läheinen.

Tunteiden osoittamisesta ja koskettamisesta ei kuitenkaan saa tulla tabuja. Myönteinen ja motivoiva fyysinen kontakti saa näkyä toiminnassa. Olennaista on mahdollisten ongelmien tiedostaminen ja tilanneherkkyys.

Ennaltaehkäisy

Häirinnän ehkäisemisessä vastuu on aina aikuisilla, koska lapsi tai nuori ei välttämättä tiedä, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat.

Ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen puuttuminen ovat isossa roolissa häirintätapausten ehkäisyssä. Asiattomaan tai loukkaavaan käytökseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin mitään vakavampaa ehtii sattua.

  • Seuroissa on hyvä luoda sisäinen ohjeistus turvallisuutta koskeviin tilanteisiin. Ohjeistus on hyvä olla niin vapaaehtoistoimijoiden kuin harrastajien saatavilla.
  • Sovitaan vastuuhenkilö turvallisuutta koskeville asioille.
  • Määritetään toimintatavat häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyn ilmetessä.

Seuralla on oikeus tilata rikostaustaote lasten kanssa toimivien osalta. Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen ja se on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja.

Tarkemmat ohjeet Rikostaustaotteen tilaamiseksi löytyvät Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/vapaaehtoisenrikostaustaote.html