Koulutus

Suomen Taekwondoliiton koulutusjärjestelmä vastaa mitoitukseltaan ja rakenteiltaan VOK-perusteita (Valmentajakoulutus). Vapaaehtoistyöhön liittyvä koulutusjärjestelmä on kolmiportainen (tasot 1-3), lisäksi on ammattilaiskoulutuksen portaat (tasot 4-5). Taekwondoliitto järjestää sisäisiä koulutuksia sekä muiden kamppailulajien kanssa yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia.

Taekwondoliiton koulutusjärjestelmän osaamistavoitteet ovat seuraavat:

  1. Kehittää koulutettavien käytännöllisiä ohjaus- ja valmennustaitoja. Tämä tavoite tarkoittaa paitsi osaamista taekwondon lajiasioissa myös perustietoa oppimisesta ja ohjaamiseen liittyvästä vuorovaikutuksesta.
  2. Kehittää koulutettavien identiteettiä ohjaajina tai valmentajina. Tässä tavoitteessa on kyse koulutettavien ohjaamiseen liittyvien arvojen ja oman ohjaajauran selkeyttämisestä.
  3. Kehittää koulutettavien kokonaisvaltaista osaamista taekwondon lajivaikuttajana. Tässä tavoitteessa korostuu eritasoisten toimintaympäristöjen hallinta niin taekwondon (oma sali, seura, liitto) kuin ympäröivän yhteiskunnan (kunta, Olympiakomitea, muut lajit) osalta.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät lisäksi VOK-perusteiden mukaisia koulutuksia sekä pienempiä räätälöityjä koulutuksia, joihin kannattaa osallistua! Etsi lähin aluejärjestösi:

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

ESLi - Etelä-Savon Liikunta ry

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Kainuun Liikunta ry

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

Keski-Suomen Liikunta ry

Kymenlaakson Liikunta ry

Lapin Liikunta ry

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Porin toimisto

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

Pohjois-Savon Liikunta ry

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry