Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seura on tutustunut kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja toteuttaa sitä soveltuvin osin

Seuralla on toimintasuunnitelma erityistarpeita omaavien/maahanmuuttajataustaisten/vähävaraisten harrastajien mukaan ottamiseksi

Tutustu myös näihin materiaaleihin soveltuvin osin: