Liittotoimijat|Työhuone

Hae opiskelemaan urheiluoppilaitokseen - nyt!

19.3.2010

Kevään yhteishaku toisella asteella on päättymässä. Taekwondoliitto antaa taekwondossa kilpaileville hakijoille pisteitä urheilullista ansioista valtakunnallisen pisteytysperiaatteiden mukaan, joten lajimenestyksellä on merkittävä rooli valinnassa: Taekwondoliitto voi antaa maksimissaan kuusi valintapistettä, kun taas koulun antamien pisteiden enimmäismäärä on neljä. Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä parhaiden urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi, joten pisteytysmuutos ei vähentänyt urheilullisten ansioiden merkitystä, vaan oikeastaan päinvastoin.

Vuoropuhelu liiton, paikallisen seuran ja oppilaitoksen välillä valintaprosessin aikana on edelleen erittäin tärkeää, jotta urheilulliselta tasoltaan, potentiaaliltaan, tavoitteiltaan ja motivaatioltaan parhaat urheilijat tulevat valituiksi joko urheilulukioon tai -ammattioppilaitokseen.

Urheiluoppilaitosten valintaprosessin aikataulu 2010:

-1.4. hakijoiden tiedot lajiliitoille

-19.4. pisteytykset kouluille

-26.4.-28.5. pääsykokeet

-tiedot saa julkistaa aikaisintaan 16.6.2010.

-30.6. opiskelupaikan vahvistaminen

Alla on urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan perusteet. Lisätietoja saa valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen seurantaryhmän puheenjohtajalta Seppo Pitkäseltä (etunimi.sukunimi@marsky.fi). Hakuprosessista voi lukea myös www.olympiakomitea.fi/urheiluoppilaitokset.

Urheiluoppilaitosseminaari 2010

Olympiakomitean, lajiliittojen ja oppilaitosten vuotuinen kohtaamisfoorumi, urheiluoppilaitosseminaari, järjestetään tänä vuonna VARALAN URHEILUOPISTOLLA Tampereella to-pe 6.-7.5.2010.

----------------------------------------------------------------------

Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan kriteerit v.2010

Urheilulukiot

Urheilulukioiden opiskelijat valitaan toisen asteen sähköisen yhteishaun avulla. Urheilulukioilla on oma erillinen valintakoodinsa, joka on merkittävä koululle toimitettavaan valintakorttiin. Sen saa sähköisen haun oppilaitosvalikosta. Lisäksi hakijan on täytettävä erillinen hakulomake (urheilijatietolomake), jonka hän toimittaa oppilaitokseen. Hakulomake on oppilaitosten internetsivuilla sekä osoitteessa www.olympiakomitea.fi/urheiluoppilaitokset. Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta. Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (max. 10).

Keskiarvo

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 1 - 6 pistettä (lajiliittopisteet) ja oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 - 4 soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet).

Lajiliittopisteytyksen periaatteet (1 - 6 pistettä):

• 5,1 - 6: lajin huippulahjakkuus (lähellä ikäluokan kansainvälistä tasoa, joukkuelajeissa johtava pelaaja/urheilija maajoukkueessa)

• 4,1 - 5,0: ikäluokan maajoukkueurheilija (joukkuelajit), SM-mitalitaso (yksilölajit)

• 2,1 - 4,0: SM-pistesijoilla (yksilölajit), alue-, piirijoukkuetaso, maajoukkue-ehdokas (joukkuelajit)

• 1,0 - 2,0: seuratason aktiivi, ei meriittejä

• 0 pistettä: käytetään vain jos ei mitään tietoja (koulu pisteyttää, max. 3)

-Urheilullisen tason arvioinnissa riittävän pitkä aikajänne + kehityskelpoisuus

-Pistekohtaiset ohjeet luonnehdintoja: lajikohtainen soveltaminen mahdollista. Suositellaan vahvasti, että lajiliitto luo yhteistyössä urheiluoppilaitosten seurantaryhmän kanssa oman systeemin käyttää tätä pisteskaalaa. Läpinäkyvyys tärkeää.

-Samalle hakijalle vain yhdet pisteet koko maassa

-Kymmenykset AKTIIVISEEN KÄYTTÖÖN EROTTELEMAAN URHEILIJOITA!

Oppilaitospisteytyksen periaatteet (0 - 4 pistettä):

Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä parhaiden urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi. Oppilaitospisteytyksessä voidaan huomioida mm. seuraavia seikkoja (ei tärkeysjärjestyksessä):

• lajien kolmijako: koulun painopistelajit (koulu määrittelee itse, ilmoitettava hakijoille), lajivalikoimalajit, muut lajit

• lajin harjoittelu- ja/tai valmennusolosuhteet

• hakijan lukiokelpoisuus: paikkakuntakohtainen lukion keskiarvoraja (lukuaineiden keskiarvo) ja edellytykset lukio-opiskeluun (tahtotila, suhtautuminen)

• hakijan urheilullinen potentiaali ja monipuolisuus

• muut mahdolliset seikat

• kymmenykset (neljännekset) aktiiviseen käyttöön

Valintakokeet

Oppilaitos/lajipisteiden myöntämisen tueksi oppilaitos tai laji voi järjestää erikseen valintakokeet (yleis- ja/tai lajitestin ja/tai haastattelun). Jos valintakoe järjestetään keväällä myöhemmin päätettävänä ajankohtana, siitä ilmoitetaan hakijoille. Oppilaitoskohtaiset erot käyvät ilmi oppilaitosten antamista tiedoista. Jos nuori esimerkiksi ulkomailla opiskeltuaan pyrkii Suomeen lukioon, hänen tulee sisäänpääsypisteiden varmistamiseksi ottaa yhteys asianomaiseen oppilaitokseen.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Oppilasvalinta tapahtuu pääsääntöisesi sähköisen yhteishaun kautta joustavaa valintamenettelyä käyttäen. Lisäksi hakijan on täytettävä erillinen hakulomake (urheilijatietolomake), joka toimitetaan oppilaitokseen. Hakulomake on oppilaitosten internetsivuilla ja www.olympiakomitea.fi/urheiluoppilaitokset. Valintaan vaikuttavat normaalit koulutusalan valintakriteerit (voi sisältää pääsy/soveltuvuuskokeen), lajiliittopisteet (ks. lukiot) ja mahdolliset valintakokeet/oppilaitoksen omat perusteet. Urheilijan tulee olla omassa ikäluokassaan kansallista kärkitasoa (SM-mitalisti, maajoukkuevalmennettava, lajiliittonsa erityisistä syistä suosittelema, jne.).

Valintakokeet ovat laji- ja oppilaitoskohtaisia. Valintakokeen tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus lajitaitoon liittyvien näyttöjen antamiseen. Niihin voi sisältyä myös haastattelu.