Liittotoimijat|Työhuone

Suomen Taekwondoliiton syyskokouksen päätöksiä

2.12.2013

Suomen Taekwondoliiton syyskokous pidettiin sunnuntaina 1.12.2013 VALO-talolla Helsingissä.

Ohessa tiivistelmä kokouksen päätöksistä:

  • Hallitusjäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2014
  • Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä
  • Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Saija Vuori sekä Janne Puputti
  • Vahvistettiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014
  • Seurojen jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2014 päätettiin 350 euroa. Kannatusmaksut käsitellään tapauskohtaisesti.
  • Vahvistettiin liiton talousarvio vuodelle 2014
  • Tilintarkastajien palkkio määräytyy laskutuksen mukaan
  • Tilintarkastajaksi valittiin Matti J. Mäkinen (HTM), Tiliextra Oy
  • Liitto ei jaa jäsenillee avustuksia vuonna 2014
  • Määräaikaan mennessä 15.9.2013 ei esitetty muita asioita käsiteltäväksi kokouksessa