Jenni Pohjonen

Esityksen tehneet jäsenet: Turun Taekwondo ja Malmin Taekwondo

Esittele itsesi lyhyesti kolmella lauseella

Asun Satakunnassa puolisoni ja kolmen kissani kanssa, perheeseeni kuuluu myös kolme aikuista lasta. Järjestötoiminta on aina ollut itselleni tärkeä vastapaino työlle ja olenkin saanut olla mahdollistamassa toimintaa ruohonjuuritasolta hallitustehtäviin asti useissa eri kolmannen sektorin luottamustoimissa. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK) ja työskentelen ikääntyneiden palveluasumisyksikössä esihenkilötehtävissä.

Sinä ja taekwondo

Olen saanut katsella taekwondoa useista eri tulokulmista käsin: Aikuisharrastajana, kilpailijana, kilpailevien lasten huoltajana, kisajärjestäjänä, tuomarina, ohjaajana sekä liiton luottamustoimissa eri valiokunnissa, työryhmissä ja hallitusjäsenenä. Vyöarvoni on 4. dan.

Mihin suuntaan haluat kehittää suomalaista taekwondoa?

Yksin ei kukaan pysty maailmaa muuttamaan, joten toivoisin voivani ensisijaisesti edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä niin, että suomalaisen taekwondon kehitys lepäisi leveillä harteilla. Tahtoisin kuitenkin, että tulevaisuudessakin suomalainen taekwondo on huippu-urheilun lisäksi kaikille sovellettavissa oleva liikunnan ja liikkumisen muoto, joka tarjoaa turvallisen yhteisön niin lapsille kuin aikuisillekin ja jonka harrastaminen on mahdollista myös heikoimmassa asemassa oleville.

Millaisena näet Suomen Taekwondoliiton vuonna 2024? Entä vuonna 2028?

Suomen Taekwondoliiton ydintehtävät lajin katto-organisaationa ovat melko pysyvät. Tulevaisuudessa Suomen Taekwondoliiton tulisi olla houkutteleva paikka tehdä vapaaehtoistyötä, jossa jokaiselle etsitään osaamistaan vastaavia ja sopivan kokoisia tehtäviä. Jäsenseurat, vapaaehtoistoimijat, luottamus- ja avainhenkilöt sekä työntekijät kokevat aidosti kuuluvansa saman katon alle, jossa erimielisyydet ja näkemyserot pystytään ratkaisemaan toisia arvostaen ja jossa kaikki tekevät työtä sitoutuen yhteisiin tavoitteisiin.

Millaisena puheenjohtajana visioit itsesi?

Puheenjohtajana minun ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan tehtäväni on varmistaa, että ajantasainen ja paras mahdollinen tieto on käytettävissä päätöksiä tehtäessä. Asiat ovat asioita ja ne tulee käsitellä omalla tasollaan, mutta niin kauan kuin ihmisten kanssa toimitaan, tunteet kuuluvat asiaan ja niiden hyödyntäminen on viisautta ja ohittaminen hulluutta. Rakkaus lajiin ja intohimo aiheeseen on asia, jota ei kannata nitistää. Hallituksessa rohkaisen jokaista hallituksen jäsentä osallistumaan yhteiseen keskusteluun tasapuolisesti, koska jokaisen panos on tärkeä ja hallituksen rikkaus on heterogeeninen jäsenistö. Haluan olla puheenjohtaja, johon voidaan luottaa, joka tulee varmasti tekemään virheitä, mutta ottaa niistä vastuun ja opikseen. Tulen myös kannustamaan muita onnistumaan ja epäonnistumaan, koska virheet tarjoavat sen parhaimman oppimiskokemuksen.

Millaisiin asioihin haluaisit paneutua puheenjohtajana? Jos kaipaat johonkin muutosta, niin mihin ja miksi? Mitkä asiat ovat hyvin ja miksi?

Suomen Taekwondoliitolla on ollut onni saada rekrytoitua erinomaiset ja sitoutuneet työntekijät, joiden kanssa työskentely on helppoa ja mutkatonta. Liiton toimisto toimii ja palvelee jäseniä ja sidosryhmiä laajalla asiantuntemuksella. Kehitystä kaipaan ihmisten väliseen viestintään. Vaikuttaa siltä, että koettuja epäkohtia ja kehitysajatuksia on toisinaan vaikea tuoda esille.

Päätöksenteon läpinäkyvyyttä on kehitetty tietoisesti edeltävän puheenjohtajan aikana ja sitä haluaisin jatkaa. Se on hyvän hallinnon perusedellytys. Valiokuntatyöskentelyllä on pitkä historia ja vakiintunut asema liitossa ja niiden toiminta on tärkeä ja välttämätön osa eri toimintojen ylläpitämisessä, mahdollistamisessa ja kehittämisessä. Ehjää ei yleensä kannata korjata, mutta mahdollisuutta kehittää valiokuntatyöskentelystä versio 2.0 haluaisin lähteä edistämään.

Mitkä ovat vahvuutesi, jotka haluaisit tuoda hallituksen ja liiton käyttöön?

Olen hyvä etsimään tietoa ja muodostan mielipiteeni saatavilla olevan tiedon perusteella. Olen aina valmis muuttamaan kantaani saadessani uutta tietoa tai kuullessani parempia perusteluja. Urheilu ei ole yhteiskunnasta erillään oleva saareke vaan yhteiskunnalliset ilmiöt heijastuvat myös liittoon, jäsenistöön ja sidosryhmiin. Uskon, että sosiaalinen ja yhteiskunnallinen osaamiseni tuo lisäarvoa työlleni liiton luottamustehtävässä.

Millaisissa aiheissa sinun pitäisi mielestäsi jäävätä itsesi kokouksissa?

Jäävään itseni silloin, kun asian käsittelemisessä tai ratkaisemisessa saattaa olla ristiriita yksityisen etuni tai lähipiirini edun ja liiton edun välillä. Jääväyspäätökseeni vaikuttaa myös vaikutelma esteellisyyden syntymisestä.

Miksi juuri sinä olisit oikea valinta puheenjohtajaksi?

Puheenjohtajavaaliin ehdokkaaksi asettuminen ei alun perin ollut oma ajatukseni. Minua pyydettiin asettumaan ehdolle useammalta eri taholta. Mietin asiaa pitkään ja tulin lopulta siihen tulokseen, että jos muut näkevät minussa potentiaalia tehtävän hoitamiseen ja yhteisten asioiden edistämiseen, niin olen valmis haasteeseen tarttumaan. Tehtävää kutsutaan luottamustoimeksi ja jos saan luottamuksen niin aion olla sen arvoinen. Täydellinen puheenjohtaja en olisi, mutta kehityskelpoinen joukkuepelaajan kyllä.