Liittotoimijat|Työhuone

Opettaminen ja vyökokeet

12.7.2005

Opettaminen ja vyökokeet Suomen Taekwondoliitossa alkaen 12.6.2005

Julkilausuma

Koska me allekirjoittaneet sabunimit olemme kokoontuneet ja keskustelleet
taekwondon opettamisesta Suomessa, Taekwondoliiton tulevaisuudesta ja
opettamisen suhteesta Liiton muuhun toimintaan;
 
Koska haluamme osoittaa kaiken kunnioituksemme Allan Paulsenin työlle
Liiton parissa ja tunnemme velvollisuudeksemme jatkaa ja kehittää
edelleen Liiton opetustoimintaa hänen viitoittamallaan tiellä;

Koska tunnemme korkeaa keskinäistä luottamusta ja arvostusta toistemme
taekwondossa ja Liitossa tekemän työn johdosta;

Koska olemme saavuttaneet yksimielisyyden jäljempänä mainituissa
asioissa ja koska uskomme, että taekwondon opettamisessa ja Liiton
toiminnassa on aika avata uusi aikakausi;

Sen vuoksi tuomme julki seuraavaa:

Olemme päättäneet, että taekwondon opettaminen ja Liiton jäsenyys on
erotettava toisistaan, jolloin Liitto on aatteellisesti vapaa avautumaan
kaikille suomalaisille taekwondoa opettaville tahoille. Olemme sopineet,
että kukin meistä on oikeutettu itsenäisesti pitämään vyökokeita
Kukkiwonin antamien valtuuksien mukaisesti ja että kannustamme
oppilaitamme osallistumaan toistemme järjestämiin vyökokeisiin.
Edustamamme Liiton vyökollegio ja sabum-neuvosto sen seuraajana on tällä
päätöksellä lakkautettu. Esitämme, että Liitto viipymättä kumoaa kaikki
voimassa olevat vyökollegion tai sabum-neuvoston ohjeet ja määräykset
vyökokeista ja  graduointioikeuksista. Koska me olemme osaltamme
rakentaneet Suomen Taekwondoliittoa ja haluamme kaikin tavoin tukea sen
toimintaa, edellytämme kuitenkin kaikilta oppilailtamme ja seuraajiltamme,
että heidän tulee kuulua Suomen Taekwondoliittoon ja noudattaa sen
sääntöjä. Tarkemmat ohjeet vyökokeisiin ja taekwondon opettamiseen
liittyvissä asioissa omille oppilailleen antaa jatkossa kukin sabum itse.

Vierumäellä 12. päivänä kesäkuuta 2005

Marcos Kuusjärvi
Markku Murto
Petri Nieminen
Reino Pesonen
Henri Nordenswan
Mika Keränen
Jarkko Mäkinen