Liittotoimijat|Työhuone

Nuorten omaehtoinen toiminta kasvussa urheiluseuroissa

7.12.2005

Urheiluseurojen paikallistukea jaetaan runsaat 400 000 euroa

Opetusministeriön ja Nuoren Suomen seuratoiminnan paikallistukea myönnettiin tänä vuonna 354 hankkeelle yhteensä runsaat 400 000 euroa. Urheiluseuratoiminnan paikallistuen avulla kehitetään seuratoiminnan laatua ja nuorten harrasteurheilua sekä tarjotaan lapsille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnettiin tänä vuonna jo seitsemännen kerran.

Paikallistukihakemuksia tuli tänä vuonna 787 ja haettu tukisumma oli peräti 2,2 miljoonaa euroa. Nuoren Suomen yhteyspäällikkö Eija Alajan mukaan hakuprosessi osoitti sen, että urheiluseuroissa on käynnissä paljon hyviä hankkeita, jotka ansaitsevat tukea.

- Tänä vuonna oli ilahduttavaa huomata, että useat pienet urheiluseurat ovat alkaneet tehdä yhteistyötä keskenään. Toisaalta isot seurat ovat laajentaneet toimintaansa pienemmille paikkakunnille, jolloin toiminta tavoittaa yhä suuremman osan lapsia, Eija Alaja toteaa.

Monipuoliset liikuntakerhot lisäävät koko paikkakunnan liikuntatarjontaa

Monipuolisten liikuntakerhojen järjestämiseen tukea sai 136 hanketta. Hankkeissa oli viimevuotista enemmän laajoja koko paikkakunnan liikuntatarjontaa lisääviä liikuntakerhoja, joissa eri tahojen yhteistyöllä on suuri merkitys. Monipuolisia liikuntakerhoja järjestetään arki-iltojen lisäksi yhä useammin myös iltapäivisin.

Nuorten harrasteurheiluun tukea myönnettiin 99 hankkeelle. Harrasteurheilussa on tänä vuonna havaittavissa, että nuorten mielipiteitä otetaan aiempaa paremmin huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tytöille suunnattuun toimintaan haettiin aikaisempia vuosia enemmän tukea.

Runsaalle 50 urheiluseuralle myönnettiin paikallistukea, jotta he voivat kehittää toimintaansa Nuori Suomi Sinettiseuraksi. Tällöin seurojen tulee linjata, miten yhteisesti sovitut eettiset periaatteet toteutuvat käytännön toiminnassa. Tällä hetkellä Nuori Suomi Sinettiseuroja on 385. 

Urheiluseuratoiminnan paikallistuet luovutetaan maakunnallisissa jakotilaisuuksissa 7.-13.12.2005. Paikkakuntakohtaisten jakotilaisuuksien aikataulu löytyy osoitteesta www.nuorisuomi.fi/paikallistukijako

Lisäksi tukea saaneet hankkeet julkaistaan Nuoren Suomen www-sivuilla 14.12.2005. 

Lisätietoja:

Seuratoiminnan laadun kehittäminen, yhteyspäällikkö Eija Alaja, 0400 617 531
Monipuolinen liikuntakerho, projektipäällikkö Marko Viitanen, 040 7727 797
Nuorten harrasteurheilu, projektipäällikkö Juhani Lehto, 040 772 6360

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Yhdistyksen jäseninä on 52 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Silja Line, K-ryhmä ja Veikkaus. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi.