Liittotoimijat|Työhuone

Antidopingasiaa

5.4.2006

Ajankohtaista antidopingasiaa taekwondo kilpailijoille.

Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin, kuten lääkkeitä käyttämällä. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista.

Dopingtestaus Suomessa

Suomessa kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan ovat dopingvalvonnan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että dopingtestejä voidaan tehdä kilpailulisenssin lunastaneille urheilijoille sekä lajiliittojen jäsenjärjestöihin ja urheiluseuroihin kuuluville henkilöille milloin ja missä tahansa.

ADT tekee vuosittain noin 2000 dopingtestiä Suomessa. Pääasiassa testataan eri lajien huippu-urheilijoita.

Suurin osa dopingtesteistä on virtsatestejä. Veritesteillä selvitetään veridopingin ja kasvuhormonien käyttöä.

Taekwondokoita testattiin Suomessa viime vuoden aikana yhteensä 16. Näistä naisia oli 7 ja miehiä 9. Testejä tehtiin niin kilpailuissa kuin kilpailuiden ulkopuolellaTestausstrategia ja lajien testimäärät vaihtelevat vuosittain.

Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa

ADT toimittaa vuosittain lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun, mikä perustuu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä.

ADT päivittää ylläpitämiään luetteloita internetsivuillaan uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Luettelot eivät kuitenkaan sisällä kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Jokaisen urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelo. Julkaisua voi tilata ADT:n toimistolta tai sen voi tulostaa internetsivuilta osoitteesta: www.antidoping.fi.

Ravintolisät

Markkinoilla on runsaasti lääkkeitä muistuttavia tuotteita, ravintolisiä, jotka sisältävät kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevia aineita ja uutteita tai myös synteettisiä aineita.

Tuotteet voivat sisältää epäpuhtauksina kiellettyjä aineita, esimerkiksi testosteronin ja nandrolonin esiasteita. Vaikka ravintolisän tuoteselosteessa ei mainittaisikaan kiellettyjä aineita, tulkitaan niiden käyttö dopingiksi, jos niitä käyttämällä on testitulos tullut positiiviseksi.

Urheilijan ei tulisi käyttää mihinkään tarkoitukseen ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta. Kannattaa myös huomioida, että niiden koostumus saattaa vaihdella valmistuserästä toiseen. Myyjältä tai maahantuojalta kannattaa pyytää kirjallinen todistus siitä, etteivät heidän tuotteensa sisällä kiellettyjä aineita. Tällöinkin on syytä muistaa, että urheilija itse on vastuussa tuotteen käytöstä ja mahdollisesta positiivisesta testituloksesta.

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

Erivapaus voidaan myöntää kaikille Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille, kaikkien vakavahkojen tautien ja häiriöiden hoitoon. Taekwondossa kansallisen erivapausmenettelyn piiriin kuuluvat kaikki ranking kilpailuihin osallistuvat, 15-vuotiaiden sarjasta alkaen.Muiden urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen, että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste.

Erivapautta anotaan erivapausanomuslomakkeilla. Lomakkeita on kaksi erilaista: Hakemuslomakkeella (Standard Application Form) anotaan erivapautta minkä hyvänsä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitun aineen tai menetelmän käytölle.

Ilmoitusmenettelylomakkeella (Abbreviated Process) anotaan erivapautta vain suihkemuotoisten formoterolia, salbutamolia, salmeterolia tai terbutaliinia sisältävien valmisteiden sekä paikallisina ruiskeina ja hengitystiesuihkeina käytettävien glukokortikosteroidien käyttöön.

Lomakkeita saa ADT:n toimistosta ja internetsivuilta. Lomakkeet voi tulostaa myös WADA:n tai kansainvälisen lajiliiton internetsivuilta.

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta ADT:lta. Kansainvälisen tason urheilijat ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee selvittää käytäntö omasta lajiliitostaan.  

Lisätietoja:
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
Puh: (09) 3481 2020
E-mail: info@antidoping.fi
Internetsivut: www.antidoping.fi