Liittotoimijat|Työhuone

SUOMEN TAEKWONDOLIITOLLE PÄÄSIHTEERI

13.12.2006

Tiedote
Suomen Taekwondoliitto Ry
Julkaisuvapaa 17.12.2006 

Suomen Taekwondoliitto on kasvanut yli 26 vuotta sitten alkaneen historiansa aikana keskisuureksi lajiliitoksi, joka on saavuttanut huomattavaa menestystä sekä huippu-urheilussa että kuntoliikunnan parissa. Vuosi 2006 oli liiton toiminnassa ennätysmäisen kasvun aikaa, sillä aktiivisten jäsenseurojen määrä kasvoi yhdessä vuodessa runsaasta neljästäkymmenestä nykyiseen 64 jäsenseuraan. Voimakas jäsenseurojen määrän kasvu selittyy erityisesti aikaisemmin liiton toiminnan ulkopuolella olleiden seurojen liittymisestä liiton jäseniksi. Harrastajapohjan laajentuessa näin merkittävästi Taekwondoliiton hallitus näki tarpeelliseksi kehittää myös organisaatiotaan. Merkittävin kehitysaskel on vuoden 2007 alusta alkavan pääsihteerin toimen perustaminen. Aikaisemmin liitolla on ollut kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja ja nuorisovastaava.

Liiton hallitus seuloi syksyn 2006 aikana parikymmentä pääsihteerin toimeen liittyvää työhakemusta, kunnes päätyi valitsemaan tehtävään turkulaisen 32-vuotiaan Jarkko Mäkisen. Mäkinen on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori. Hän on työskennellyt aikaisemmin erikoistutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa, erityisalueenaan oppimis- ja opiskelumotivaatio, opetuksen ja oppimisen arviointi sekä erilaiset koulutukseen liittyvät kysymykset. Liiton hallitus pyrkii pääsihteerin valinnalla muun muassa liiton valmennus- ja koulutusorganisaation kehittämiseen.

Pääsihteeriksi valittu Mäkinen on pitkänlinjan laji-ihminen. Hän on harjoitellut taekwondoa lähes kaksi vuosikymmentä ja saavuttanut lajissa 4. dan vyöarvon. Mäkinen on kilpaillut kansainvälisellä tasolla sekä ottelussa että liikesarjoissa, ja toiminut tuomarina molemmissa kilpailumuodoissa kotimaassa. Lisäksi hän on toiminut taekwondon liikesarjamaajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2004 alkaen. Järjestötoiminnan puolella Mäkinen on toiminut Taekwondoliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, useiden eri valiokuntien jäsenenä ja puheenjohtajana sekä Taekwondoliiton ohjaajakoulutusten suunnittelijana ja kouluttajana.

Mäkinen on osallistunut taekwondon kansainväliseen toimintaan monella tavalla. Hän on edustanut Suomea Euroopan Taekwondoliiton (ETU) ja Maailman Taekwondoliiton (WTF) yleiskokouksissa ja luonut niiden yhteydessä hyödyllisiä suhteita muiden maiden taekwondo-johtajiin. Lisäksi Mäkinen on ansioitunut kansainvälisten tapahtuminen järjestelytehtävissä, mm. vuoden 2005 liikesarjojen EM-kilpailuiden, neljän Finnish Open-turnauksen ja kansainvälisen taekwondo-festivaalin organisaatiokomiteoiden puheenjohtajana.

Suomen Taekwondoliiton hallituksen puolesta, 

Markku Murto, pj.
040 548 1679