Liittotoimijat|Työhuone

Päivityksiä ADT-listaan

9.9.2008

Kannattaa tutustua huolella

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2008 uusimmat päivitykset ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=BF761377-880A-468B-B728-B0173CD4B459