Liittotoimijat|Työhuone

Syysliittokokouksen päätöksiä

26.11.2015

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 13.11.2015 Nurmijärvellä.

Suomen Taekwondoliiton puheenjohtaja Iiro Suorela avasi kokouksen klo 19.15.

1) Puheenjohtajaksi valittiin Iiro Suorela, sihteeriksi Laura Ojanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Lindroos ja Eero Sahakoski.

2) Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2016.

4) Hallituksen koko vuonna 2016 on puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä (7+1).

5) Hallitukseen valittiin Kari Sirviö (Vihti-Nummela Mudo Taekwondo seura), Elina Strandman (Budokwai Taekwondo) sekä Tuija-Soini Jalonen (Budokwai Taekwondo).

6) Esitys liiton toimintasuunnitelmasta 2016 hyväksyttiin.

7) Suomen Taekwondoliitto ry:n liittymis- ja jäsenmaksu vuonna 2016 on 350€/seura. Kannatusmaksut käsitellään tapauskohtaisesti.

8) Esitys liiton talousarviosta 2016 hyväksyttiin.

9) Tilintarkastajien palkkiot määräytyvät vuonna 2016 laskutuksen mukaan.

10) Tilintarkastajaksi seuraavalle kalenterivuodelle valittu HTM Matti J. Mäkinen Tiliextra Oy.

11) Suomen Taekwondoliitto ry ei jaa avustuksia jäsenilleen vuonna 2016.

12) Muut asia:

- Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2016-2017 hyväksyttiin Suomen  Taekwondoliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.

- Esitys liiton toimintaohjesäännöstä merkittiin tiedoksi. Hallitus valtuutettiin päivittämään dokumentti vuosittain, kuten toimintaohjesääntöön on kirjattu.

- Esitykset visiosta ja arvoista merkittiin tiedoksi ja keskustelua jatketaan valiokuntien, keskeisten toimijoiden ja jäsenistön kesken.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.