Liittotoimijat|Työhuone

Staretegia 2017-2020 - valmistelun eteneminen

17.12.2015

Uuden olympiadin strategian valmistelu käynnistettiin alkuvuodesta 2015.

Aiheeseen liittyviä keskusteluja on käyty eri tahojen kesken sisäisesti ja ulkoisesti. Seurojen osallistaminen oli itsestään selvää ja kesällä toteutettiinkin seuroille ja seuravalmentajille suunnattu kysely sekä strategiariihi, jossa jatkotyöstettiin kyselyn tuloksia.

Ensimmäiset aikaansaannokset toimintaohjesääntö sekä luonnokset arvoista ja 2020 visiosta esiteltiin liiton syyskokouksessa 13.11.2015.

Oheisessa esityksessä on tiivistettynä tähänastinen prosessi sekä jatkosuunnitelmat strategiatyöhön liittyen.