Liittotoimijat|Työhuone

VOK-hanke saatu päätökseen

2.12.2010

Hanke uudisti suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Päävalmentajat näkyvät otsikoissa, mutta tulevat huippu-urheilijat kasvavat oman toimen ohella valmentavien seuravalmentajien ohjauksessa. Näiden valmentajien osaaminen on avainasemassa siinä, miten suomalaiset tulevaisuudessa menestyvät kilpakentillä. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke 2005–2010 (VOK) on uudistanut merkittävästi suomalaista valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Hankkeessa on ollut mukana yli 60 lajiliittoa. Suomen Taekwondoliitto oli mukana hankkeessa vuosina 2007-2009.

 

Kaikkien lajien yhteinen uusi koulutusmalli on rakennettu VOK-hankkeen avulla. Yhteisiä VOK-perusteita ovat olleet laatimassa parhaat suomalaiset valmennuksen, koulutuksen ja oppimisen asiantuntijat sekä laaja joukko eri lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäjiä. Keskeisiä tuloksia ovat uusi kaikille lajeille yhteinen rakenne sekä yhteiset osaamistavoitteet ja koulutussisällöt. Uudessa koulutusmallissa oppiminen on viety osaksi arkista tekemistä. 

 

"Oppiminen ei tapahdu vain luokkahuoneessa, vaan arjessa. VOK-hankkeen myötä olemme vieneet oppimisen jäälle, sinne missä käytännön työkin tehdään" Suomen Jääkiekkoliiton kehityspäällikkö Ari Piispanen sanoo.

 

VOK-hankkeessa jaettua kehittämisrahaa on ohjattu liittojen kehittämishankkeisiin eli sinne missä valmentajia ja ohjaajia koulutetaan. Lajiliitoissa hanketukea pidetään kaikkein merkittävimpänä kehittämiskeinona lajiliiton koulutuksen kannalta. Hanketuki on lisännyt lajiliittojen talousresursseja ja sitä kautta mahdollistanut myös henkilöresurssien lisäämisen. Liitoissa tehdyllä kehittämistyöllä toiminta on linkittynyt suoraan osaksi niiden perustoimintaa.

 

VOK-hankkeen avulla luotu osaamisverkosto on VOK-perusteiden ohella yksi hankkeen merkittävimmistä tuloksista. Toimiva verkosto mahdollistaa osaamisen jakamisen ja paremman yhteistyön eri toimijoiden välillä. Hankkeen avulla lajiliitot ovat tulleet ulos lajisiiloista ja kehittäneet koulutusta yhdessä. Verkostossa ovat olleet mukana lähes kaikki lajiliitot ja osa liitoista on rakentanut yhteisiä koulutuksia. Hyviä esimerkkejä ennakkoluulottomasta yhteistyöstä ovat mm. voimistelu ja jääkiekko sekä kamppailulajit. Yhteistyötä viritellään myös yleisurheilun ja lentopallon kesken.

"Ensimmäistä kertaa koulutuksen kehittäjillä on tukenaan lajirajat ylittävä verkosto, jossa ratkaistaan yhdessä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kysymyksiä", SLU:n koulutuspäällikkö Pulmu Puonti sanoo.

 

Kaiken kaikkiaan VOK-hankkeen tekemät uudistukset ovat parantaneet selvästi suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen laatua.

 

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke 2005–2010 (VOK-hanke) on Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Suomen Liikunta ja Urheilun, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteishanke. 

 

VOK-hankkeen tavoitteena oli kehittää lajien koulutusta tasoilla I-III siten, että eri lajeissa samalla tasolla järjestettävä koulutus on osaamistavoitteiltaan ja vaatimustasoltaan yhdensuuntaista, vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen ajatus lajiliittojen koulutukseen ja lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta verkoston kaikilla tasoilla.

 

Lisätietoa VOK-hankkeesta:

Pulmu Puonti, pulmu.puonti@slu.fi, 0400 672 500

Juha Hämäläinen, julle.hamalainen@nousukunto.fi, 040 7400 669


www.valmentajakoulutus.fi