Liittotoimijat|Työhuone

Hanketukihaku liian vähän liikkuvien työikäisten toimintaan

24.8.2016

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:
 

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

 Hakuaika on 1.-30.9.2016.

Lisätietoja hakukriteereistä ja hakumenettelystä löydät täältä.